Pytanie
Jak powinny wyglądać księgowania na kontach w spółce komandytowej, z której wystąpili komandytariusze otrzymując od niej w rozliczeniu posiadane przez spółkę komandytową akcje spółki akcyjnej?
Spółka komandytowa Y była właścicielem 18.000 akcji spółki akcyjnej Z o łącznej wartości nominalnej 90.000 zł. Jednocześnie, ponieważ akcje zostały uzyskane poprzez wniesienie do spółki akcyjnej Z aportu o wartości przewyższającej wartość uzyskanych akcji, dokonano odpisu aktualizacyjnego wartość akcji w kwocie 50.000 zł. Spółka komandytowa Y miała 1 komplementariusza (spółkę z o.o.) i 4 komandytariuszy - osoby fizyczne, oraz zadeklarowany wkład komandytowy w wysokości 11.400 zł:
1) osoba A: wkład komandytowy 8000 zł, wpłacona kwota wkładu 5500 zł,
2) osoba B: wkład komandytowy 1000 zł, brak wpłaty,
3) osoba C: wkład komandytowy 1200 zł, wpłacono całą kwotę,
4) osoba D: wkład komandytowy 600 zł, wpłacono całą kwotę
5) osoba E: wkład komandytowy 600 zł, wpłacono całą kwotę.
Wszystkie te osoby fizyczne - dotychczasowi komandytariusze - wystąpiły ze spółki komandytowej Y, a przystąpiła do tej spółki osoba fizyczna X. W zamian za wystąpienie ze spółki komandytowej Y jej byli właściciele otrzymali w ramach rozliczenia (zwrot wkładów komandytowych i rekompensata za dotychczasowe uczestnictwo w spółce Y) część posiadanych przez spółkę komandytową Y akcji spółki akcyjnej Z, w części odpowiadającej zasługom poszczególnych osób, o łącznej wartości 80.000 zł. Pozostała część akcji o wartości 10.000 zł pozostała nadal własnością spółki komandytowej Y.
Jak powinny wyglądać księgowania w spółce komandytowej Y:
1) wystąpienia ze spółki poszczególnych wspólników,
2) przeniesienia własności akcji spółki akcyjnej Z na byłych wspólników spółki komandytowej Y,
3) wyksięgowania ze stanu aktywów spółki komandytowej Y wartości przeniesionych na byłych wspólników akcji spółki akcyjnej Z,
4) wyksięgowania w spółce komandytowej Y z konta odpisu aktualizującego wartości przekazanych wspólnikom akcji spółki akcyjnej Z?