Pytanie
Mała, wiejska szkoła podstawowa o stopniu organizacyjnym 1-6 zostaje przekształcona z dniem 1 września 2015 r. w szkołę filialną o stopniu organizacyjnym 1-6 – szkoły miejskiej.
Jakie dokumenty w związku z przekształceniem szkoły w szkołę filialną powinni otrzymać nauczyciele mianowani i nie mianowani, którym wymiar zatrudnienia się nie zmienia?
W szkole filialnej przewidywane są ograniczenia wymiaru zatrudnienia nauczycielom mianowanym.
Kto ogranicza (podpisuje) wymiar zatrudnienia nauczycielowi zgodnie z art. 20 w zw. z art. 22 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN: dyrektor szkoły wiejskiej (pełni tę funkcję do 31 sierpnia), czy dyrektor macierzystej szkoły, który podpisuje arkusz organizacyjny dla obu szkół w nowej strukturze?
Dyrektor przekształcanej szkoły wiejskiej zamierza odejść na emeryturę z dniem 31 sierpnia 2015 r., gdyż nie ma dla niego godzin (powiedział, że nie podpisze ograniczenia wymiaru zatrudnienia).
Wiadomo, że burmistrz w związku z przekształceniem szkoły odwołuje go z funkcji dyrektora, ale kto podpisuje wszystkie dokumenty związane z jego zwolnieniem na podstawie art. 20 KN? Czy w ogóle możemy w tych przypadkach stosować art. 20 i 22 KN, czy może powinniśmy stosować art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - dalej k.p.? Na jakiej podstawie prawnej dyrektor może ograniczyć nauczycielowi mianowanemu wymiar zatrudnienia poniżej 9/18?