Pytanie
Nasza firma (podatnik VAT) ma zamiar wynająć lokal użytkowy firmie, która nie jest podatnikiem VAT. Najemca oprócz czynszu będzie ponosił koszty eksploatacyjne, centralnego ogrzewania, zaliczki na remonty, koszty zarządu, koszty energii itp. Za te koszty nasza firma otrzymuje rachunek od wspólnoty mieszkaniowej.
Czy zamiast refaktury tych kosztów na najemcę możemy wystawić notę obciążeniową?
Czy jeżeli nie na wszystkie koszty, to możemy wystawić notę na koszty zarządu i zaliczki na remont?
Czy zawierając umowę w ten sposób, że to najemca opłaca te koszty bezpośrednio we wspólnocie mieszkaniowej lub że nasza firma będzie tylko pośrednikiem w przekazywaniu pieniędzy za te koszty od najemcy do wspólnoty, moglibyśmy nie wystawiać żadnego dokumentu i nie zaliczać tych wpływów jako przychód, a najemna zaliczył by sobie do kosztów na podstawie umowy najmu?