Pytanie
Spółka z o.o. rozważa rezygnację ze statusu zakładu pracy chronionej ze względu na problemy z utrzymaniem współczynnika zatrudnienia.
Jakie konsekwencje trzeba brać pod uwagę w przypadku utraty prawa do bycia ZPCH?
S półka utrzymałaby wysoki wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jednak byłby on mniejszy od wymaganego dla ZPCH.
Czy środki ZFRON mogłyby nadal być wydawane zgodnie w przyjętym w firmie regulaminem?
Czy niezamortyzowane środki trwałe, które nadal będą służyły osobom niepełnosprawnym mogłyby na jakichś szczególnych zasadach nie wywoływać obowiązku zwrotu niezamortyzowanej części?
Czy rezygnacja z ZPCH i utrzymanie wskaźnika na poziomie wymaganym dla ZPCH - wpływa na zmianę odpowiedzi na wcześniejszą część pytania?