Pytanie
Jestem dyrektorem ośrodka doskonalenia nauczycieli i jednocześnie jestem zatrudniona na stanowisku nauczyciela konsultanta w tym ośrodku. Mam zniżkę godzin i na stanowisku nauczyciela konsultanta pracuję 8 godzin, a resztę godzin wypracowuję, wypełniając obowiązki dyrektora. Otrzymuję dodatek funkcyjny i motywacyjny jako dyrektor (dostaję informacje o ich wysokości co pół roku z organu prowadzącego).
Czy przysługuje mi także dodatek funkcyjny z racji wykonywania pracy nauczyciela konsultanta?
Pracujący nawet na 1/4 etatu nauczyciele konsultanci taki dodatek otrzymują. Proszę o odpowiedź, ponieważ z rozmowy z innym dyrektorem placówki doskonalenia nauczycieli dowiedziałam się, że otrzymuje on także drugi dodatek funkcyjny (oprócz dyrektorskiego) z uwagi na wykonywanie zadań nauczyciela konsultanta oprócz obowiązków dyrektora.