Pytanie
Spółka akcyjna posiada akcje spółki komandytowo - akcyjnej ponad 2 lata.
Jakie obowiązki w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych będzie miała spółka akcyjna w związku z otrzymaniem masy likwidacyjnej?
Spółka komandytowo - akcyjna nie pobierze podatku ze względu na utrzymywanie akcji ponad 2 lata.
Czy otrzymana kwota będzie zwolniona od podatku a nie będzie obowiązku wykazywać jej w deklaracji CIT-8 tj. po otrzymaniu nie będzie podlegała żadnym obowiązkom ewidencyjnym w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych?
Czy w przypadku gdyby spółka likwidowana S.K.A. miała akcje na okaziciela i nie byłoby możliwości ustalenia czy akcjonariusz posiada akcje 2 lata czy nie, czy pobrany podatek przez S.K.A. może podlegać rozliczeniu przez akcjonariusza?