„Dzień dobry biznes” to cykl seminariów dedykowanych studentom i absolwentom uczelni, którzy chcieliby założyć własny biznes lub też prowadzą przedsięwzięcie, w ramach którego planują skorzystanie z dotacji zwrotnych w formie pożyczek lub poręczeń z Inicjatywy JEREMIE. Cykl DDB to organizowane wraz z najlepszymi uczelniami wyższymi spotkania, podczas których słuchacze mogą:

- poznać przedsiębiorców, którzy stali się liderami na rynku,
 
- porozmawiać z Pośrednikami Finansowymi realizującymi w praktyce pomoc z JEREMIE,
 
- wziąć udział w warsztatach nt. zakładania własnej firmy lub rozpoznawania manipulacji w biznesie.
 
Więcej informacji na: www.jeremie.com.pl