Pytanie
Wykonawca w przedłożonej ofercie złożył wykaz usług geodezyjnych. Wykonawca miał potwierdzić wykonanie usług na kwotę minimum 65.000 zł. Do wykazu załączył referencje na usługi opiewające na kwotę 24.000 zł. Zamawiający wezwał go do uzupełnienia pozostałych poświadczeń a wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył oświadczenie, że usługi zawarte w wykazie zostały należycie wykonane i napisał uzasadnienie, że zdobycie pozostałych referencji w tak krótkim czasie nie było możliwe, gdyż usługi były wykonane na przestrzeni 3 lat i wymagałby kontaktu korespondencyjnego.
Co należy zrobić?