Pytanie
Zakład posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji. Obecnie obowiązują nowe karty ewidencji, na których wpisuje się odpady wytwarzane w związku z eksploatacją instalacji i poza instalacją.
Czy w przypadku, gdy zakład wytworzy odpad o kodzie 17 04 02 - aluminium i 17 04 05 - żelazo i stal (sprzedano złom - elementy metalowe i tory kolejowe, które były na terenie zakładu) wpisuję go w rubrykę odpadów wytworzonych poza instalacją?
Na odpady wytworzone poza instalacją zakład nie musi posiadać pozwolenia?
Czy w przypadku, gdy zakład wytworzy odpad niebezpieczny, na który nie ma pozwolenia w ilości do 100 kg poza instalacją, to nie ma obowiązku zmiany pozwolenia?
Czy w takim przypadku tylko wpisujemy ilość wytworzonego odpadu na karcie ewidencji w rubryce "odpady wytworzone poza instalacją"?