Pytanie
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, jest czynnym podatnikiem podatku VAT, wykonuje czynności wyłącznie opodatkowane, podatek dochodowy płaci liniowo. W 2009 r. zakupił samochód osobowy, odliczył 6.000 PLN podatku naliczonego (60% nie więcej niż 6.000 PLN). W marcu 2015 r. chce samochód przekazać na potrzeby osobiste. Rozumiem, że po zmianie przepisów ta czynność jest opodatkowana.
Czy w ramach "rekompensaty" za utratę zwolnienia przysługuje podatnikowi "aktywacja" nieodliczonego wcześniej podatku naliczonego?
Czy w momencie przekazania samochodu w deklaracji VAT-7 może wykazać w podatku naliczonym nieodliczony wcześniej podatek naliczony z faktury zakupu tego samochodu?
Przykład: auto kupione za 100.000 PLN netto, 23.000 PLN podatku naliczonego, z czego w 2009 r. odliczono 6.000 PLN. W marcu 2015 podatnik wykaże w VAT-7, 5.500 PLN podatku naliczonego.(50% z 23.000 PLN pomniejszone o wcześniej odliczone 6.000 PLN)
Czy jest to zgodne z przepisami obowiązującymi w 2015 r.?