Pytanie
Firma prowadzi działalność w zakresie agentów turystycznych (PKD 79.11.A). Zakupuje m.in. bilety lotnicze we własnym imieniu i na własną rzecz, a następnie odsprzedaje bilety klientom: B2B i B2C. Bilety kupowane są od przewoźników zagranicznych mających siedzibę i stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium UE oraz na terenach poza Unią. Bilety dotyczą wszelkich tras - wyłącznie krajowych oraz międzynarodowych. Dowodem zakupu biletów są faktury ze stawką VAT NP.
Czy zakup biletów lotniczych stanowi import usług?
Jaką stawkę VAT należy zastosować w przypadku odsprzedaży biletów klientowi, w tym gdy doliczona jest do wartości biletu prowizja?