Pytanie
Jesteśmy czynnym podatnikiem VAT. W styczniu 2014 r. wpłynęła do nas faktura, która dotyczyła usługi wykonanej w 2013 r. Nie zgadzaliśmy się z wysokością obciążającej nas kwoty. Ponieważ firma nie chciała wystawić nam faktury korygującej, odesłaliśmy oryginał dokumentu jako sporny. Po dwóch latach negocjacji doszliśmy do porozumienia, firma wystawiła nam fakturę korygującą, która w znacznym stopniu obniża wielkość faktury pierwotnej. Ponieważ nie posiadamy na ten moment oryginału faktury pierwotnej (został odesłany), wystąpiliśmy o duplikat.
Jak prawidłowo rozliczyć VAT naliczony z takiej transakcji?
Czy na bieżącej deklaracji możemy ująć zarówno fakturę pierwotną, jak i korektę do niej?
Czy ze względu na to, że dokument faktycznie wpłynął do nas w styczniu 2014 r., powinniśmy skorygować deklarację VAT za ten okres, a fakturę korygującą ująć w bieżącej deklaracji (miesiąc otrzymania korekty)?
Czy może należy skorygować deklarację VAT za okres otrzymania faktury pierwotnej, ale z uwzględnieniem faktury korygującej?