Pytanie
Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji na poniższe pytania dotyczące wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej z poziomu zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół.
Czy w module - Dane zbiorcze, w zakładce - Pozostałe dane zbiorcze, w ikonie - Pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie oświatą należy wpisać w liczbie pracowników i w łącznej wysokości wynagrodzenia, wszystkie osoby zatrudnione w zespole ekonomiczno-administracyjnym szkół zarówno na stanowiskach kierowniczych, urzędniczych i obsługi, czy tylko na stanowiskach kierowniczych i urzędniczych?
Jakie składniki wynagrodzenia należy ująć w łącznej wysokości wynagrodzenia?
Czy w łącznej wysokości wynagrodzenia wprowadzić należy wszystkich pracowników łącznie z pracownikami obsługi?
Z poziomu gminy:
Jak rozwiązać problem za IV kwartał 2014 r., gdzie zmienił się burmistrz gminy - osoba odpowiedzialna za zarządzanie oświatą.
Czy należy wpisać dane o wynagrodzeniu i zatrudnieniu za 2 miesiące dotyczące poprzedniego burmistrza i za miesiąc obecnego burmistrza?
Zaprzysiężenie nastąpiło 5 grudnia 2014 r.
Jakie stanowiska należy wprowadzić do SIO z poziomu gminy, czy tylko burmistrza jako osobę odpowiedzialną za zarządzanie oświatą, czy również osobę zatrudnioną w ZEAS-ie, ale posiadającą upoważnienie do dostępu do bazy danych z poziomu gminy i z poziomu ZEAS-u i obsługującą całe SIO z tych dwóch poziomów, jako osobę na stanowisku urzędniczym?
Czy w wymiarze zatrudnienia w etatach dla burmistrza gminy należy wyliczyć część etatu w czasie, w którym zajmuje się oświatą, czy jego faktyczne zatrudnienie w urzędzie gminy na pełny etat?