Pytanie
Firma transportowa ma zakupione u dużego koncernu paliwowego wystawione przez niego karty paliwowe. Karty, które są wydawane na konkretny samochód według numeru rejestracyjnego. Karty uprawniają kierowców, którzy kierują odpowiednim pojazdem do tankowania na stacjach należących do koncernu.
Koncern obciąża firmę transportową za produkty i usługi, które nabył od partnera współpracującego z nim.
Czy z faktur dokumentujących zakup paliwa ze stacji należących do koncernu i usług oraz innych produktów zakupionych od partnerów koncernu można odliczyć VAT?