Pytanie
Osoba zatrudniona na umowę zlecenie w okresie od 1 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r., od 1 stycznia 2015 r. została zatrudniona na umowę o pracę.
W jaki sposób zmienić kod tytułu ubezpieczenia z 04 11 00 na 01 11 00?
Czy należy to zrobić poprzez wyrejestrowanie z kodem 04 11 00 z datą 1 stycznia 2015 r. i zgłoszenie z kodem 01 11 00 z datą 1 stycznia 2015 r.?
Jeśli tak, to jaka powinna być data powstania obowiązku ubezpieczeń - 1 października 2014 r. czy 1 stycznia 2015 r.?