Pytanie
Jesteśmy spółką jawną - firma badana przez biegłego rewidenta. Wspólnikami spółki jawnej są dwie osoby fizyczne. Spółka podpisuje umowy licencyjne (znak towarowy) z licencjodawcami z krajów UE. Podczas płatności należności licencyjnych potrąca podatek (posiadamy certyfikaty Rezydencji a procent wynika z umowy międzynarodowej). Następnie do 7. dnia następnego miesiąca przesyłamy podatek do US. Do 31 stycznia składamy w US deklarację CIT-10Z, a do 31 marca IFT-2R (również wysyłamy ją do licencjodawców).
Co w sytuacji jeśli spółka podpiszę umowę licencyjną (znak towarowy) z polska spółką z o.o., gdzie to my będziemy licencjodawcą?
Jakie opodatkowanie przychodu z tego tytułu będzie ciążyć na spółce?
Czy w momencie wystawienia faktury na usługę licencji zgodnie z umową powstanie przychód opodatkowany 19%?