Pytanie
Jako osoba fizyczna prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych. W latach 2009-2010 prowadziłem w firmie budowę budynku mieszkalno-usługowego, który został oddany do użytkowania i przyjęty do środków trwałych w 2010 r. Budynek ten wykorzystywałem w części usługowej na warsztat, który wynajmowałem przez ponad 2 lata oraz na biuro firmy, część mieszkalną wynajmowałem. Teraz chciałbym wybudowany budynek wykreślić ze środków trwałych i przekazać na własne potrzeby.
Czy będę musiał opodatkować przekazanie na własne potrzeby?
Jeśli tak, to czy całość, czy tylko część?
Jaką przyjąć wartość?