Pytanie
Dnia 20 stycznia 2015 r. wystawiliśmy fakturę korygującą in minus, która dotyczy sprzedaży dokonanej w grudniu 2014 r. Firma, której wystawialiśmy tą fakturę potwierdziła jej odbiór w dniu 20 stycznia 2015 r. Ponieważ nie mamy jeszcze zatwierdzonego sprawozdania finansowego fakturę korygującą księguję w grudniu 2014 r. umniejszając sprzedaż.
A co z rozliczeniem VAT?
Czy muszę skorygować deklarację za grudzień 2014 r. czy mogę tą fakturę ująć w rozliczeniu za styczeń 2015 r.?
Jest to faktura na minus, odbiór jej potwierdzony w styczniu 2015 r.