We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach przedłożony przez...
Wioletta Rybicka
20.01.2015
Środowisko
Powstały projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla otuliny Lasu...
PAP
20.01.2015
Budownictwo
Prawo i Sprawiedliwość złożyło we wtorek w Sejmie kolejne podpisy pod wnioskiem o przeprowadzenie...
PAP
20.01.2015
Środowisko
Odpowiedzi na zadane pytania zawiera Krajowy Standard Rachunkowości nr 1, stanowiący załącznik do...
Ekspert księgowo-kadrowy
20.01.2015
Inwestor zawiadomił PINB o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania wewnętrznej...
Ekspert księgowo-kadrowy
20.01.2015
Czy dotacja na szkolenie pracowników stanowi przychód?
Krzysztof Klimek
20.01.2015
Do jakiego kodu odpadów należy zaliczyć odpady z czyszczenia zbiorników fermentacyjnych biogazowni...
Janusz Jerzy
20.01.2015
Środowisko
Prawo działalności gospodarczej proponuje wprowadzenie rozwiązań, które są sprzeczne z ogólnie...
PAP
20.01.2015
Biegły architekt wypowie się w sprawie kobiety oskarżonej o wydanie w 2013 r. decyzji rozbiórki...
PAP
20.01.2015
Budownictwo