Pytanie
Spółka akcyjna z dniem 1 lipca 2015 r. zamierza zrezygnować z usług biura rachunkowego i prowadzić księgi samodzielnie. Spółka zamierza pracować na innym systemie finansowo-księgowym. Zasadniczo spółka zamierza kontynuować zasady ujmowania zdarzeń gospodarczych przyjęte w polityce rachunkowości obowiązującej w biurze. Jednak ulegnie zmianie plan kont, zostanie dostosowany do potrzeb spółki. Spółka zamierza "otworzyć" księgi w swoim systemie poprzez wprowadzenie obrotów kont analitycznych narastająco na koniec czerwca 2015 r. W celu udokumentowania wprowadzonych zmian zostanie sporządzona szczegółowa dokumentacja, zestawiająca obroty kont z ksiąg prowadzonych przez biuro z nową numeracją. Wprowadzone zmiany zostaną opisane w aneksie do polityki rachunkowości oraz w rocznym sprawozdaniu finansowym.
Czy takie działanie będzie prawidłowe?