Pytanie
Na podstawie umowy leasingu finansowego firma użytkowała samochód osobowy o wartości 700.000 zł. Na początku trwania umowy Leasingodawca wystawił fakturę VAT marża obejmującą wszystkie raty leasingowe, czyli 700.000 zł (podatkowo 20.000 euro). Firma rozliczała amortyzację od tej kwoty. Po zakończeniu trwania umowy wystawiono fakturę VAT marża na wartość 1 zł, która to faktura dokumentuje przeniesienie prawa własności. Tego rodzaju praktyka zdaniem leasingodawcy jest zgodna z wymogami prawa. Obecnie firma planuje sprzedać samochód w procedurze VAT marża.
Jaką wartość nabycia samochodu należy przyjąć do obliczenia podstawy opodatkowania VAT?