Pytanie
Z pracownikiem rozwiązano umowę o pracę w dniu 30. czerwca 2014 r. Na podstawie prawomocnego wyroku sądu pracownik został przywrócony do pracy w dniu 28 kwietnia 2015 r. Za okres od lipca 2014 r. do marca 2015 r. pracodawca sporządził deklarację miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych DEK-I-a nie uwzględniając w zatrudnieniu ogółem pracownika zwolnionego.
Czy pracodawca zobowiązany jest sporządzić deklaracje korygujące ze okres od lipca 2014 r. do marca 2015 r. oraz korektę deklaracji rocznej za 2014 r. w związku z przywróceniem pracownika do pracy?