Pytanie
Starosta wydał firmie zezwolenie na prowadzenie zbierania odpadów (2006 r.). Firma z uwagi na konieczność uzyskania nowego zezwolenia (z uwagi na to, iż w 2016 r. przedmiotowe zezwolenie traci ważność) zwróciła się do starosty z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na prowadzenie zbierania odpadów. Starosta z uwagi na to, iż zamierzona działalność znajduje się w granicach terenu zamkniętego, przesłał przedmiotowy wniosek do RDOŚ. RDOŚ pouczył wnioskodawcę o konieczności zwrócenia się do starosty z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na zbieranie odpadów z 2006 r.
W jaki sposób przeprowadzić postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia, żeby podmiot zachował ciągłość posiadanego zezwolenia, tj. żeby starosta stwierdził wygaśnięcie, a RDOŚ wydał nowe zezwolenie bez szkody dla wnioskodawcy - z zachowaniem ciągłości zezwoleń?