Pytanie
Z pracownikiem administracji (1/4 etatu) zostały zawarte dwie umowy na czas określony od 1 września 2014 r. do 31 marca 2015 r., a następnie od 1 kwietnia 2015 r. do 30 września 2015 r.
W jaki sposób należy wyliczyć urlop wypoczynkowy (z limitu 26 dni) i podać w informacji o warunkach umowy?
Czy na każdy rok kalendarzowy osobno, czy też według obowiązywania poszczególnych umów o pracę?
W związku z tym, że pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy, z koniecznych zaokrągleń "do pełnego dnia" inaczej wychodzi, gdy wylicza się urlop dla roku 2014+2015, a inaczej, gdy weźmie się pod uwagą okresy dwóch umów o pracę.