Pytanie
Nauczyciel kontraktowy j. angielskiego jest zatrudniony od 1 września 2012 r. na podstawie umowy na czas nieokreślony w wymiarze 13/18 etatu. W ciągu roku szkolnego umowa została zmieniona w związku z przydzieleniem mu nauczania indywidualnego (do końca roku szkolnego). Obecnie wymiar wynosi 16/19 etatu.
Jeżeli w maju wymiar zatrudnienia u nauczyciela ulegnie jeszcze zwiększeniu do pełnego etat, to czy nauczyciel w przypadku odmówienia przyjęcia wypowiedzenia zmiany warunków umowy, która będzie obowiązywała od 1 września 2015 r. będzie mógł przejść w stan nieczynny?
Czy w momencie przebywania nauczyciela w stanie nieczynnym, pozostali nauczyciele tego przedmiotu mogą mieć godziny ponadwymiarowe?