Pytanie
Spółdzielnia pracy została przekształcona z dniem 1 kwietnia 2014 r. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Na dzień 31 marca 2014 r. spółdzielnia zamknęła księgi, sporządziła sprawozdanie finansowe oraz deklarację CIT-8. Rok obrotowy spółdzielni oraz przekształconej w nią spółki z o.o. pokrywa się z rokiem kalendarzowym, więc na dzień 31 grudnia 2014 r. spółka z o.o. sporządziła sprawozdanie finansowe za okres 9-ciu miesięcy.
Czy podlega ono obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta, skoro sprawozdanie finansowe spółdzielni na dzień 31 grudnia 2013 r. spełniało co najmniej dwa z trzech warunków wymienionych w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości?
Jakie dane porównawcze należy wykazać w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2014 r.?