Pytanie
Zatrudniono nowego pracownika A na 1/2 etatu na stanowisku magazyniera na czas zastępstwa za pracownika X, który przebywa na zwolnieniu lekarskim. Ten sam pracownik A po pewnym czasie zostaje zatrudniony na nową umowę też na 1/2 etatu na stanowisku referenta na czas zastępstwa za pracownika Y, który przebywa na zwolnieniu lekarskim. Pracownik Y wraca ze zwolnienia.
Czy pracownikowi A należy wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop przysługujący proporcjonalnie do czasu zatrudnienia za czas zastępstwa pracownika Y, tj. prawie 8 tygodni?
Należy mieć na uwadze, że pracownik A dalej jest zatrudniony na czas zastępstwa na 1/2 etatu za pracownika X. Jeśli ekwiwalent się nie należy, to proszę o wyjaśnienie.
Czy pracownikowi należy wypisać świadectwo pracy za czas pracy na zastępstwo?
Czy należy wręczyć na piśmie rozwiązanie umowy z trzy dniowym wypowiedzeniem, czy też wystarczy informacja ustna?