Pytanie
Spółka z o. o. zarejestrowana w Polsce jest czynnym podatnikiem VAT i prowadzi transport międzynarodowy towarów. Spółka została utworzona w kwietniu 2014 r., udziałowcami są w: 60% obywatel Niemiec prowadzący na terenie Niemiec firmę spedycyjno-transportową, 20% córka, 20% obywatel Polski zatrudniony w niemieckiej firmie większościowego udziałowca. Prezesem i jedynym członkiem zarządu jest udziałowiec Polski. Polska spółka świadczy usługi tylko na rzecz niemieckiego udziałowca. Dodatkowo wynajmuje od tej firmy kilka samochodów służących do wykonywania transportu.
Czy Polska spółka jest zobowiązana do sporządzania dokumentacji, o której mowa w art. 9a ust. 1 u.p.d.o.p.?
Czy taką dokumentację spółka powinna złożyć do urzędu skarbowego wraz z zeznaniem rocznym?
Jaki zakres informacji powinna zawierać taka dokumentacja?