Pytanie
Rodzic złożył do niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej dwa wnioski o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Nie dołączył żadnej dokumentacji. Zaproponowano mu bezpłatne badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne, wspólnie ustalono termin badań. W dzień badań telefonicznie poinformował, że nie życzy sobie żadnych badań w szczególności psychologicznych i odwołał spotkanie. Starsze dziecko podjęło już naukę w szkole. Dzieci miały już zajęcia z logopedą i pedagogiem, podczas których zasugerowano, że dla młodszego dziecka prawdopodobnie zachodzi potrzeba wczesnego wspomagania rozwoju, dla starszego zaś zajęcia z psychologiem i pedagogiem. Dzieci z uwagi na wadę wzroku pozostają pod opieką specjalistycznej poradni i biorą udział w zajęciach finansowanych przez NFZ.
Jak w takiej sytuacji powinna się zachować poradnia psychologiczno-pedagogiczna?
Czy dla młodszego dziecka należy wydać opinię o braku potrzeby objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju?