Pytanie
Pytanie dotyczy zmian w Prawie budowlanym, obowiązujących od 28 czerwca 2015 r.
Jakie przepisy odrębne musi brać projektant albo organ, przy ustalaniu obszaru oddziaływania obiektu, wobec zmiany definicji obszaru oddziaływania - dopisaniu " w tym zabudowy"?
Czy organ ma zweryfikować, ewentualnie sam sporządzić np. analizę zacieniania, analizę istniejącej zabudowy na sąsiednich działkach, czy też analizę leja depresji (jeżeli nie zawiera jej projekt budowlany)?
W jaki sposób badać możliwości zabudowy na działkach sąsiednich, jeżeli nie obowiązuje dla nich miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, czy analizować wydane dla nich decyzje o warunkach zabudowy?