Pytanie
Spółka polska świadczy kompleksowe usługi ("pod-klucz") w zakresie modernizacji kotłów pyłowych, w celu ograniczenia wydzielania azotu w elektrowniach. Poniesione koszty następnie spółka refakturuje na firmę amerykańską.
Jaka powinna być stawka podatku VAT na wystawionej refakturze?
Czy należy kierować się art. 28e, według którego miejscem świadczenia usług jest miejsce położenia nieruchomości?
Czy powyższe świadczenie usług należy utożsamiać z usługami dokonywanymi na środkach trwałych z grupy KŚT 201 (elektrownie), czy z grupy 3 (kotły i maszyny energetyczne), a jednocześnie czy podział ten według KŚT ma znaczenie dla ustalenia podatku VAT?