Pytanie
Na terenie gminy jest 5 szkół. Działa w nich międzyzakładowa organizacja związkowa ZNP. Prawdopodobnie nauczyciel jednej ze szkół zapisał się do ZZ Solidarność, który działa na terenie powiatu (do tej pory na terenie gminy nie było tego związku). Jestem dyrektorem jednej z tych 5 szkół, ale to nie nauczyciel z mojej szkoły zapisał się do ZZ Solidarność.
1. Czy przynależność tego nauczyciela do NSZZ Solidarność działającej w powiecie powoduje, że automatycznie na terenie naszej gminy działa międzyzakładowa organizacja związkowa NSZZ Solidarność?
2. Jeżeli tak, to skąd dyrektorzy tych 5 szkół powinni wiedzieć, że taka organizacja działa na terenie gminy? Kto powinien ich o tym poinformować?
3. Świadczenia z ZFŚS przydziela komisja powołana na podstawie porozumienia dyrektorów. Kogo z NSZZ Solidarność należy powiadamiać np.: o terminie posiedzenia komisji socjalnej, jeżeli oficjalnie nie wiemy, że taki związek działa na terenie gminy?
4. Jeżeli to nie mój nauczyciel należy do tego związku, to czy muszę współdziałać z tym związkiem jako pracodawca?