Pytanie
Od września 2015 r. w grupach 5-letnich, a w kolejnych latach również w pozostałych grupach wiekowych w ramach realizowanych zajęć pojawi się przygotowanie do posługiwania się językiem obcym.
1. Czy nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej pracujący w danej grupie będą mogli prowadzić takie zajęcia bez kwalifikacji do nauczania j.obcego?
Czy też mogą to robić w okresie przejściowym?
2. Czy w tej sytuacji tego rodzaju zajęcia mają być realizowane w ramach pensum nauczyciela 25 godzin, a co za tym idzie nauczyciel przedszkola, który nie ma kwalifikacji do języka obcego będzie miał np. 24 godz. pensum, gdyż pozostałe np. 2 x 0,5 godziny tygodniowo będzie realizował inny nauczyciel posiadający odpowiednie kwalifikacje?