Pytanie
Czy można rozwiązać stosunek pracy - umowę o pracę na czas nieokreślony, na mocy porozumienia stron, w związku z przejściem na emeryturę, w sytuacji gdy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim?
Pracownik wskazał termin rozwiązania umowy, zaś w dniu następnym po złożeniu wniosku o rozwiązanie umowy o pracę, poszedł na zwolnienie lekarskie. Przed rozwiązaniem umowy chciał wykorzystać urlop wypoczynkowy oraz dodatkowy w związku z orzeczeniem o niepełnosprawności. Pracodawca wyraził zgodę na rozwiązanie umowy we wskazanym przez pracownika terminie oraz na wykorzystanie ww. urlopów.
Czy umowę należy rozwiązać w dniu wskazanym we wniosku?
Czy taka osoba będzie pobierała świadczenie z ZUS?