Abolicja dla płatników składki zdrowotnej pilnie potrzebna

PIT Ubezpieczenia społeczne Finanse Polski Ład
Wprowadzone Polskim Ładem nowe zasady opłacania składki zdrowotnej, a także niejasne i niespójne przepisy w tym zakresie, które zresztą rządzący już zmieniali w 2022 r., ostatni raz 1 lipca, wymagają uchwalenia abolicji dla płatników składek – twierdzą prawnicy. Ich zdaniem, nie powinni oni ponosić odpowiedzialności karnej za ewentualne niezamierzone błędy w deklaracjach. Zwłaszcza, że błędy mogą wyjść dopiero po latach.
Grażyna J. Leśniak
05.09.2022
PIT Ubezpieczenia społeczne Finanse Polski Ład

Pandemiczny przepis zniknął z zamówień publicznych, wolno potrącać kary

Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo
Przepis, który przez ostatnie dwa lata zakazywał potrącania kar umownych w zamówieniach publicznych, przestał obowiązywać. Niektórzy wykonawcy zostali pozbawieni szans obrony przed egzekucją kar umownych, mimo że stan zagrożenia epidemicznego wciąż obowiązuje. Natomiast zamawiający są zadowoleni z takiego obrotu sprawy, wreszcie będą mogli ścigać niesolidnych kontrahentów.
Renata Krupa-Dąbrowska
05.09.2022
Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo

Działalność windykacyjna do uregulowania

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Ministerstwo Sprawiedliwości chce uregulować zawód windykatora, mylony dotychczas z komornikiem. Takie zajęcia maja podlegać licencjonowaniu i nadzorowi ministra gospodarki, a przedsiębiorcy windykacyjni powinni podejmować działania zmierzające do polubownego załatwienia sporów o zaległości. Rząd ma przyjąć projekt stosownej ustawy jesienią br.
Paweł Rochowicz
04.09.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
W trakcie urlopu wypoczynkowego pracownik podlega ochronie przed wypowiedzeniem - wypowiedzenie dokonane w tym czasie jest niezgodne z prawem. Ochrona ta obejmuje jednak konkretnie okres urlopu wypoczynkowego, który rozpoczyna się po zakończeniu ostatniej doby pracowniczej przypadającej bezpośrednio przed dniem kalendarzowym urlopu.
Marek Rotkiewicz
03.09.2022
Prawo pracy
Dopiero po roku od sporu o bony turystyczne Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że organizatorzy turystyki powinni zwrócić podróżnym wpłaty w przypadku niewykorzystanych voucherów. Dla turystów to szansa na odzyskanie pieniędzy. Bony turystyczne miały pomóc organizatorom turystyki, ale miało to nie odbywać się kosztem klientów, choć przepisy budziły pewne wątpliwości.
Regina Skibińska
03.09.2022
Rynek i konsument
Planowanie prac remontowych linii sieci energetycznej nie musi oznaczać jednoczesnego demontażu całej linii przesyłowej. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok pierwszej instancji i decyzję starosty w sprawie udostępnienia nieruchomości. Uznał, że wejście na posesję było konieczne z powodu remontu istniejącej linii napowietrznej wobec konieczności wymiany przewodów, słupów oraz izolatorów.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.09.2022
Administracja publiczna Budownictwo
Sejm rozpoczął już prace nad ustawą przewidującą odroczenie podatku minimalnego, redukcję biurokracji przy niektórych transakcjach i zniesienie przepisów o ukrytych dywidendach. Taka jest treść rządowego projektu zmiany ustawy o CIT. Nowela ma częściowo odwracać skutki reform wprowadzonych od początku 2022 r.
Paweł Rochowicz
02.09.2022
CIT Polski Ład

Będzie historyczna podwyżka składek ZUS dla przedsiębiorców

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Zgodnie z projektem ustawy budżetowej przyjętej 30 sierpnia przez rząd, prognozowane przeciętne wynagrodzenie w 2023 roku ma wynieść 6935 zł brutto. Oznacza to wzrost aż o 17,1 proc. Jeśli tak się stanie, to analogicznie wzrośnie też wysokość składek ZUS dla firm. Byłaby to największa podwyżka w historii.
Grażyna J. Leśniak
02.09.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Trwałość umowy o pracę z pracownicą w ciąży podlega daleko idącej ochronie - pracodawca nie może wypowiedzieć ani zasadniczo rozwiązać z ciężarną pracownicą umowy o pracę. W wielu przypadkach - ale nie w każdym - umowa terminowa, która miałaby ulec zakończeniu w okresie ciąży, ulega także przedłużeniu do dnia porodu. W tym zakresie występuje wiele błędów, często wynikających z utrwalonej nieznajomości przepisów.
Agnieszka Rosa Marek Rotkiewicz
02.09.2022
Prawo pracy

ZUS radzi pracodawcom, by nie czekali z kontrolą L4

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Pracodawca nie musi czekać aż ZUS skontroluje to, czy ktoś wykorzystuje swoje zwolnienie właściwie. Może to zrobić sam, gdyż ma do tego prawo pod warunkiem, że zatrudnia powyżej 20 pracowników. Kontrolę pracodawca może przeprowadzić sam lub zlecić ją np. pracownikowi kadr albo firmie zewnętrznej – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
02.09.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
W 2021 roku w okresie od połowy czerwca do końca września Europejskie Centrum Konsumenckie Polska otrzymało 632 zgłoszenia na wakacyjne problemy. W 2022 roku od połowy czerwca do końca sierpnia już jest ich więcej – odnotowano 863 zgłoszenia (283 telefonicznie; 580 mailowo). W ramach kampanii „Akcja! #Wakacyjna reklamacja” – ECK zachęca do egzekwowania swoich praw.
Krzysztof Sobczak
02.09.2022
Rynek i konsument
Aż 25 procent sprzedających nie wystawia paragonów – taki jest wynik kontroli przeprowadzonych przez Krajową Administrację Skarbową (KAS). Tylko przez niecałe dwa miesiące skarbówka wystawiła 7666 mandatów na kwotę niemal 9 milionów złotych. Kontrole odbywają w ramach tzw. nabyć sprawdzających.
Krzysztof Koślicki
02.09.2022
VAT Doradca podatkowy Finanse
Przepisy nie określają temperatury powietrza w środowisku pracy, której przekroczenie stanowi niebezpieczeństwo dla zdrowia pracownika. Nie ustalono też wymagań dotyczących monitorowania temperatury powietrza w kabinach kierowców i maszynistów czy ograniczeń w kierowaniu pojazdem związanych z przekroczeniem temperatury o określonej wartości.
Grażyna J. Leśniak
02.09.2022
Prawo pracy
Przedsiębiorcom przysługuje prawo ujęcia w kosztach podatkowych wartości diet za czas podróży służbowych w ramach limitu - do wysokości diet przysługujących pracownikom. Zmiana wprowadzona do ustawy o czasie pracy kierowców nie dotyczy przedsiębiorców prowadzących osobiście działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych, lecz pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy.
Wiesława Moczydłowska
02.09.2022
PIT Rachunkowość Prawo pracy
Coraz więcej firm występuje o postępowania o zatwierdzenie układu lub inne postępowania restrukturyzacyjne. Dobór odpowiedniego postępowania restrukturyzacyjnego zależy od potrzeb i możliwości danego przedsiębiorcy, ale jedno jest pewne – wdrożenie środków restrukturyzacyjnych może skutecznie uchronić przed ogłoszeniem upadłości - mówi Agata Duda-Bieniek, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny.
Katarzyna Buczkiewicz
02.09.2022
Prawo gospodarcze
Tak, jak kiedyś blockchain, dziś metaverse jest słowem, które elektryzuje świat, w tym świat biznesu. Coraz więcej firm interesuje się metaversum i przenosi do niego wybrane formy swojej aktywności w świecie realnym. Wszystko to jednak ma określone skutki podatkowe. Potwierdza to opublikowany właśnie raport CRIDO „Trendy podatkowe 2022”.
Krzysztof Koślicki
01.09.2022
Doradca podatkowy Finanse
Ministerstwo Finansów rozbudowuje e-Urząd Skarbowy. Za pomocą systemu można już składać UPL-1, czyli pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji podatkowych. Pełnomocnicy ogólni mają w e-US dostęp do listy swoich mocodawców. Mogą również składać pisma w ich imieniu, bez konieczności samodzielnego uzupełniania danych identyfikacyjnych i adresowych mocodawcy.
Krzysztof Koślicki
01.09.2022
Ordynacja Doradca podatkowy
Koszty związane z pozyskiwaniem walut wirtualnych nie mogą obniżać podstawy opodatkowania - uważa fiskus. Interpretacje podatkowe tej treści bywają podważane przez sądy. Organy skarbowe same sobie zaprzeczają - wynika z jednego z wyroków. Ale wydatki na zakup pozyskanych już na rynku walut są już przychylnie traktowane.
Paweł Rochowicz
01.09.2022
PIT Nowe technologie Finanse
Osoba zatrudniona, która zadeklarowała niedokonywanie wpłat do pracowniczego planu kapitałowego przed zawarciem dla niej umowy o prowadzenie PPK i w związku z tym nie została „zapisana” do tego programu, także będzie objęta tzw. autozapisem, jeżeli ponownie nie złoży deklaracji rezygnacji. Warto uwzględnić to przy planowaniu budżetu na 2023 rok.
Anna Puszkarska
01.09.2022
Domowe finanse Emerytury i renty PPK
Ministerstwo Sprawiedliwości od dłuższego czasu rozważa zmiany w pociąganiu do odpowiedzialności firm za przestępstwa. Przełomem ma być rezygnacja z wymogu wcześniejszego prawomocnego skazania osoby fizycznej, np. członka zarządu. Tymczasem obowiązująca już ustawa o zapobieganiu przestępczości środowiskowej wprowadza taką zmianę, tyle że... dla przedsiębiorstw, które są na bakier z ochroną środowiska.
Patrycja Rojek-Socha
01.09.2022
Prawo karne
Farmy wiatrowe wciąż nie mogą się w Polsce rozwijać, a winne są przede wszystkim przepisy, które blokują budowę nowych wiatraków. Po wielu zapowiedziach rząd przyjął projekt w tej sprawie, który w lipcu trafił do Sejmu. Nie podjęto jednak prac nad nim, a w środę rzecznik rządu ujawnił, że na przeszkodzie stoją wątpliwości co do finalnego brzmienia poszczególnych przepisów tej ustawy.
Renata Krupa-Dąbrowska
31.08.2022
Środowisko Prawo gospodarcze
PAŻP zapewniła niezakłóconą kontrolę polskiej przestrzeni powietrznej przy zachowaniu poziomu bezpieczeństwa, lecz w części nieprawidłowo prowadziła gospodarkę finansowo-majątkową – zawierała umowy bez analizy rzeczywistych potrzeb, a zakupione produkty bywały wykorzystywane nie w pełnym zakresie - twierdzi NIK.
Grażyna J. Leśniak
31.08.2022
Prawo pracy
Potrzebne jest rozstrzygnięcie istniejących w orzecznictwie sądów rozbieżności w wykładni przepisów prawa w zakresie dopuszczalności stosowania w ustalaniu odszkodowania z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych rabatów i upustów stosowanych w sieciach partnerskich zakładów ubezpieczeń - uważa Rzecznik Finansowy.
Krzysztof Sobczak
31.08.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument
Ministerstwo Sportu i Turystyki chce utworzyć Polską Agencję Obiektów Sportowych, której zadaniem będzie zarządzanie i utrzymanie Stadionu Narodowego w Warszawie. Agencja będzie mogła zajmować się zarządzeniem i utrzymaniem także innych podobnych obiektów przekazanych jej np. przez skarb państwa. Krytycznie projekt oceniają samorządy.
Robert Horbaczewski
31.08.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
W piątek na nadzwyczajnym posiedzeniu Sejm zajmie się projektem o dodatku grzewczym. Mniej za ciepło mają płacić nie tylko osoby ogrzewające swoje domy węglem, ale m.in. gazem LPG, drewnem, olejem opałowym. Na wsparcie będą też mogły liczyć osoby, które korzystają z ciepła systemowego pochodzącego z ciepłowni gazowych. Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP proponuje zmiany w zasadach udzielania wsparcia.
Renata Krupa-Dąbrowska
31.08.2022
Nieruchomości
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej analizuje obecnie możliwość wprowadzenia rozwiązań prawnych, które oddzieliłyby status bezrobotnego od ubezpieczenia zdrowotnego. Obecnie potrzeba posiadania ubezpieczenia zdrowotnego jest częstym powodem rejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny.
Beata Dązbłaż
31.08.2022
Rynek Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Komisja Europejska opublikowała niedawno projekt nowej dyrektywy, która wprowadzi spore zmiany w kwestii finansowania dłużnego, z perspektywy podatkowej. Projekt dyrektywy zakłada, że krajowe przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania dyrektywy zostaną opublikowane do końca 2023 r. i nowe przepisy będą mieć zastosowanie począwszy od 2024 r. – pisze Remigiusz Fijak, ekspert w ID Advisory.
Remigiusz Fijak
31.08.2022
CIT Prawo unijne

Zmowa w przetargach na utrzymanie zieleni - jest kara UOKiK

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne
Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał decyzję dotyczącą zmowy przetargowej, w której nałożył karę w łącznej wysokości ponad 100 tys. zł. Firmy Zwyż – Dźwig i FHU Berger uzgadniały warunki ofert i podejmowały działania prowadzące do wyboru oferty z wyższą ceną, czym wpływały na wynik zamówień publicznych na utrzymanie zieleni w woj. lubuskim i dolnośląskim.
Renata Krupa-Dąbrowska
31.08.2022
Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne
W celu wyeliminowania potrzeby ręcznego przemieszczania ciężarów, pracodawca powinien zapewnić zastosowanie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i technicznych. Jeśli natomiast nie można tego uniknąć, należy wyposażyć pracowników w środki, które zmniejszą związane z tym uciążliwości i zagrożenia. Przepisy określają maksymalną masę przedmiotów przenoszonych przez jednego pracownika.
Dorian Lesner
31.08.2022
Prawo pracy BHP
Pomijając osoby objęte systemem zadaniowym, każdy pracownik pracuje według jakiegoś rozkładu czasu pracy. Może to być rozkład stały, gdzie zapisy regulaminu pracy wyznaczają jasno dni i przedziały godzinowe, w których pracownik ma świadczyć pracę. Rozkład czasu pracy jest też często układany przez pracodawcę (przełożonego) na pewien czas w postaci harmonogramu.
Marek Rotkiewicz
31.08.2022
Prawo pracy
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski