Program rządowy, który jest pakietem pomocowym dla LOT, został notyfikowany przez Komisję Europejską. Funkcjonowanie spółki w czasie pandemii koronawirusa wesprze kwota 2,9 miliardów złotych, która pozwoli na zachowanie tysięcy miejsc pracy.
Katarzyna Kubicka-Żach
22.12.2020
Finanse publiczne Prawo unijne Koronawirus a prawo

Senat chce prawa do odszkodowań dla firm jak w stanie nadzwyczajnym

Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Przedsiębiorcy powinni mieć prawo do występowania o odszkodowania według zawartego w ustawie o stanach nadzwyczajnych - uważają senatorowie, którzy przygotowali projekt inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie. Projekt ustawy musi być przyjęty przez Senat, a następnie trafi do Sejmu, gdzie podlega normalnemu trybowi ustawodawczemu.
Krzysztof Sobczak
22.12.2020
Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Polski Fundusz Rozwoju nie może jednostronnie przesądzić o interpretacji postanowienia umowy subwencji finansowej czy zupełnie dowolnie zmienić treść regulaminu w stosunku do osoby, która taką umowę już zawarła. Dlatego część przedsiębiorców, np. właścicieli kantorów ma szansę na zatrzymanie pieniędzy, a jeśli je zwrócili, na unieważnienie zwrotu - pisze Jakub Jankowiak,
Jakub Jankowiak
22.12.2020
Koronawirus a prawo Tarcza finansowa

Pakiet Slim VAT z podpisem prezydenta

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy
Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek dużą nowelizację ustawy o VAT. Zmiany wchodzą w skład tzw. pakietu Slim VAT. Zmienione zostaną m.in. zasady rozliczania korekt, zwrotu podatku w ramach systemu TAX FREE, zerowej stawki VAT dla eksportu, przeliczania walut obcych na złotówki.
Krzysztof Koślicki
22.12.2020
VAT Rachunkowość Doradca podatkowy
Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Zmianie ulegną m.in. zasady opodatkowania samochodów osobowych. Celem nowelizacji ma być uszczelnienie systemu podatkowego.
Krzysztof Koślicki
22.12.2020
Akcyza Rachunkowość
Firmy, które wręczają świąteczne prezenty swoim pracownikom, muszą brać pod uwagę ewentualne skutki podatkowe. W niektórych przypadkach konieczne jest naliczenie PIT. Ważne jest, z jakiego źródła upominki zostały sfinansowane. Liczy się także ich wartość. Specjalnego podejścia wymagają także upominki dla emerytów.
Krzysztof Koślicki
22.12.2020
Domowe finanse PIT
Branża sprzedawców samochodów uważa, że w noweli ustawy o elektromobilności pojawiają się szkodliwe dla polskiej gospodarki pomysły. Jednym z nich jest zmniejszenie limitu amortyzacji w podatkach dochodowych dla pojazdów spalinowych ze 150 tysięcy złotych do 100 tysięcy złotych od 1 stycznia 2026 roku. Projekt ponadto zawiera wiele niedopracowanych rozwiązań,
Paweł Tuzinek
22.12.2020
Środowisko Prawo gospodarcze
Z tarczą branżową przedsiębiorcy mają dwa poważne problemy. Po pierwsze nie obejmuje wszystkich, którzy odnotowali duże straty przez pandemię. Po drugie nawet ci, którzy mają odpowiedni kod PKD we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, pomocy nie dostaną, jeśli nie jest on zaznaczony jako przeważający. A zarówno ZUS jak i urzędy pracy będą weryfikować poprawność kodu.
Jolanta Ojczyk
22.12.2020
Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Pojawia się coraz więcej zarzutów, że księgowi wchodzą w kompetencje doradców podatkowych i świadczą usługi doradztwa bez wymaganych uprawnień. Do prokuratury trafiają nawet zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Potrzebna jest pilna zmiana prawa i precyzyjne określenie zakresu usług doradztwa podatkowego.
Krzysztof Koślicki
22.12.2020
Rachunkowość Doradca podatkowy
Od północy 22 grudnia wprowadzono zakaz lądowania w Polsce samolotów z lotnisk położonych m.in. na terytorium Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Ma to związek z wykryciem na Wyspach nowego wariantu wirusa SARS-CoV-2. Podobne zakazy wprowadziło też wiele innych europejskich państw.
Patrycja Rojek-Socha
21.12.2020
Koronawirus a prawo
W poniedziałek Ministerstwo Finansów przedstawiło kolejne objaśnienia podatkowe. Najnowszy dokument dotyczy zasad dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) dla celów VAT i stosowania zerowej stawki podatku.
Krzysztof Koślicki
21.12.2020
VAT Rachunkowość
STS, firma bukmacherska w Polsce, wprowadza w swoich stacjonarnych punktach przyjmowania zakładów aplikację mobilną, która zapewni pracownikom zatrudnionym na umowy o pracę dostęp do już zarobionych pieniędzy w czasie rzeczywistym oraz do elektronicznego paska płac, dzięki czemu będą mogli na bieżąco monitorować stan swojego wynagrodzenia.
Grażyna J. Leśniak
21.12.2020
Domowe finanse Prawo pracy
Prace nad przepisami wprowadzającymi w Polsce rozszerzoną odpowiedzialność, w której producenci przyszłych odpadów, opakowań mają w całości bądź w części pokrywać koszty ich zagospodarowania, trwają już od miesięcy. Wygląda na to, że dobiegają końca, bo wiceminister klimatu i środowiska zapowiada, że w ciągu najbliższych tygodni projekt zostanie przedstawiony do konsultacji.
Agnieszka Matłacz
21.12.2020
Środowisko
Według danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, wciąż nie wszyscy uprawnieni podróżni i organizatorzy złożyli wnioski o zwrot pieniędzy z Turystycznego Funduszu Zwrotów. Wypłaty dokonywane są codziennie i zgodnie z planem, do końca roku wyniosą nie mniej niż 120 mln zł. Środków wystarczy dla wszystkich zainteresowanych.
Agnieszka Matłacz
21.12.2020
Koronawirus a prawo
Zwiększenie uprawnień abonentów firm telekomunikacyjnych, w tym możliwość rozwiązania umowy mailem, czy obowiązek poinformowania o automatycznym przedłużaniu umowy, a także możliwość monitorowania zużycia usług – to niektóre ze zmian w Prawie telekomunikacyjnym, które obowiązują od 21 grudnia 2020 r.
Krzysztof Sobczak
21.12.2020
Rynek i konsument

Wojewoda ma lepiej nadzorować nieruchomości publiczne

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo
Wzmocnienie nadzoru wojewodów na mieniem skarbu państwa i usprawnienie gospodarowania nieruchomościami publicznymi, to cele projektu zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, który właśnie trafił do uzgodnień międzyresortowych. Konieczność zmiany przepisów wskazywała Najwyższa Izba Kontroli.
Robert Horbaczewski
21.12.2020
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo
W toku procesu o zadośćuczynienie jedną ze spornych kwestii była początkowa data naliczania odsetek. Pozwana spółka nie miała racji twierdząc, że odsetki te powinny być płatne dopiero od dnia wyrokowania. W orzecznictwie przyjmuje się, że dla rozpoczęcia biegu odsetek od należnego zadośćuczynienia kluczowa jest data doręczenia odpisu pozwu - orzekł Sąd Apelacyjny w Krakowie.
Aleksandra Partyk
21.12.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument

Rząd, wbrew konstytucji, zamyka firmy

Prawo cywilne Koronawirus a prawo
Już nie tylko firmy turystyczne czy siłownie decydują się na pozwanie Skarbu Państwa o odszkodowanie za zakazy prowadzenia działalności z powodu epidemii. Do kancelarii zgłaszają się też restauracje i hotele. Mogą, bo rząd wprowadzając taką restrykcję, narusza dwie konstytucyjne zasady: pewności prawa i swobody działalności gospodarczej.
Jolanta Ojczyk
21.12.2020
Prawo cywilne Koronawirus a prawo
Tegoroczne Święta Bożego Narodzenia będą wyjątkowe z uwagi na epidemię COVID-19. Także w świecie biznesu przebiegają one inaczej niż zwykle – przedsiębiorcy musieli zrezygnować z corocznych Wigilii organizowanych dla pracowników i kontrahentów. Nie ma jednak przeszkód do wręczania drobnych upominków czy prezentów – nie można jednak zapomnieć o skutkach podatkowych.
Krzysztof Koślicki
21.12.2020
CIT PIT Rachunkowość
Rząd pracuje nad przepisami dotyczącymi zapowiadanych zmian w obostrzeniach i prowadzeniu działalności gospodarczej po 28 grudnia. W niedzielę rano w wykazie prac legislacyjnych rządu pojawiły się wstępne założenia. Wiadomo, że zamknięte będę stoki narciarskie, a w sylwestrową noc będą ograniczenia w przemieszczaniu się.
Krzysztof Koślicki
20.12.2020
Koronawirus a prawo
Jeśli kierowca zawodowy w trasie chce skorzystać z restauracji hotelowej musi być gościem hotelowym zameldowanym przynajmniej na dobę hotelową. Wtedy może otrzymać posiłek do zajmowanego pokoju – odpowiada Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Choć przyznaje, że jest to istotne utrudnienie, nie zamierza dla kierowców ciężarówek robić wyjątku.
Robert Horbaczewski
19.12.2020
BHP Koronawirus a prawo
Prezydent Andrzej Duda podpisał w nowelizację ustawy o opiniowaniu inwestycji w ochronie zdrowia – poinformowało w piątek biuro prasowe Kancelarii Prezydenta. Ustawa ułatwi podmiotom leczniczym uzyskanie dotacji od ministra właściwego do spraw zdrowia, innego ministra, centralnego organu administracji rządowej oraz wojewody, a także od jednostek samorządu terytorialnego.
Krzysztof Sobczak
18.12.2020
Finanse samorządów Budownictwo
Na rozpatrzenie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów czeka zgoda na przejęcie przez PKN Orlen wydawnictwa Polska Press. O przygotowania do tej decyzji pyta Rzecznik Praw Obywatelskich, a z kontrolą do Urzędu wybrali się posłowie opozycji. Wszyscy chcą wiedzieć, czy prezes UOKiK widzi zagrożenie dla niezależności prasy. Odpowiedzi na to pytanie jeszcze nie ma.
Krzysztof Sobczak
18.12.2020
Rynek i konsument Ochrona konkurencji
Do 31 stycznia 2021 roku potrwają prowadzone przez Ministerstwo Finansów konsultacje projektu objaśnień podatkowych w zakresie metody porównywalnej ceny niekontrolowanej. Uwagi i pomysły mogą zgłaszać wszyscy. MF zaprasza do przesyłania propozycji opinii, wniosków i uwag wraz ze szczegółowym ich uzasadnieniem.
Krzysztof Koślicki
18.12.2020
Ordynacja CIT PIT
Od soboty 19 grudnia mikro i mali przedsiębiorcy, a więc zatrudniający do 50 osób, mogą ubiegać się o 5 tys. zł dotacji. By ją dostać, muszą jednak mieć wpisany na dzień 30 września 2020 roku jeden z 41 kodów PKD wymienionych w ustawie. Tak wynika z tarczy branżowej.
Jolanta Ojczyk
18.12.2020
Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Rok po wejściu w życie największej od lat nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego trwają prace nad zmianami w tych przepisach. Reforma KPC nie usprawniła postępowania cywilnego tak jak zakładali to jej twórcy, a szereg przepisów stwarza wątpliwości interpretacyjne. W szczególności zmiany wymagają przepisy o zażaleniach oraz o uzasadnianiu postanowień - pisze dr Krzysztof Drozdowicz.
Krzysztof Drozdowicz
18.12.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.
Pojęcie konsumenta zależy od obiektywnej pozycji zajmowanej przez daną osobę w ramach określonej umowy z uwzględnieniem natury i celu tej umowy. Ta sama osoba może być w przypadku jednej umowy konsumentem, a w przypadku innej przedsiębiorcą. Wynika to z niedawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącego osoby zarabiającej na graniu w pokera.
Regina Skibińska
18.12.2020
Rynek i konsument Prawo unijne
Z powodu epidemii koronawirusa w tym roku wiele firm notuje straty. Dofinansowanie spółek często więc okazuje się konieczne – zwłaszcza przy znacznych ubytach i przesłankach upadłości. Dokapitalizowanie może być dokonane na kilka sposobów – nie wszystkie jednak metody będą tak samo korzystne. Trzeba też uważać na skutki podatkowe. Szczególną ostrożność powinny zachować spółki komandytowe.
Krzysztof Koślicki
18.12.2020
CIT PIT VAT Doradca podatkowy Spółki
Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła GPW Benchmark SA na opracowywanie wskaźników referencyjnych stóp procentowych, w tym kluczowych wskaźników referencyjnych, w tym WIBOR.
Jolanta Ojczyk
17.12.2020
Finanse
Komisja Nadzoru Finansowego uznaje za konieczne wstrzymanie przez banki komercyjne wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 r. - podaje nadzorca w komunikacie z 16 grudnia 2020 r. W przypadku banków spółdzielczych zalecenia nadzorcy są łagodniejsze.
Regina Skibińska
17.12.2020
Finanse