Od 1 stycznia roku wchodzą w życie przepisy umożliwiające stosowanie aplikacji mobilnych zamiast taksometrów, które zmienią zasady funkcjonowania Ubera, Bolta czy Free Now. Przez brak przepisów przejściowych i wykonawczych tradycyjnych taksówkarzy czekają żniwa w sylwestrową noc. Na początku nowego roku głównie oni będą mogli legalnie wozić pasażerów.
Jolanta Ojczyk
28.12.2019
Prawo gospodarcze
Polskie prawo nie stoi na przeszkodzie utrzymania umowy o kredyt hipoteczny wyrażony w złotówkach, ale oprocentowany stawką LIBOR. Uzupełnienie luki w umowie po usunięciu niedozwolonej klauzuli może nastąpić tylko, gdy zapobiega upadkowi umowy i za zgodą konsumenta. W przypadku unieważnienia umowy banki nie mogą żądać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.
Jolanta Ojczyk
27.12.2019
Kredyty frankowe

Operatorzy telekomunikacyjni z nowymi obowiązkami

Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Od 25 grudnia 2019 roku operatorzy telekomunikacyjni muszą udostępnić regulamin świadczenia usług na papierze lub innym trwałym nośniku, a także podawać do publicznej wiadomości cennik.
Jolanta Ojczyk
27.12.2019
Rynek i konsument Prawo gospodarcze

ZUS: Internetowy kalkulator pomoże przedsiębiorcom w obliczeniu składek

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy Małe i średnie firmy
Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił na stronie internetowej eSkladka.pl specjalny kalkulator, który pomoże przedsiębiorcom obliczyć podstawę wymiaru składek za styczeń 2020 roku. Dzięki temu prowadzący firmę sprawdzą, czy mogą skorzystać z „małego ZUS”.
Grażyna J. Leśniak
27.12.2019
Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy Małe i średnie firmy
Urządzenia melioracyjne, takie jak np. rowy, rurociągi, stacje pomp służące celom rolniczym, groble na obszarach nawadnianych czy systemy nawodnień służących do celów rolniczych mają trafić pod zarząd Wód Polskich. Dziś ich utrzymanie w odpowiednim stanie należy do właścicieli gruntów lub powołanych specjalnie w tym celu spółek wodnych.
Agnieszka Matłacz
27.12.2019
Środowisko
Legitymacja procesowa strony w postępowaniu o pozwolenie na budowę nie została powiązana z jakimikolwiek ograniczeniami, jakie mogą powstać w zagospodarowaniu terenu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie wskazał, że ich źródłem nie mogą być wyłącznie przepisy z zakresu prawa cywilnego o ochronie prawa własności.
Dorian Lesner
27.12.2019
Prawo cywilne Administracja publiczna Budownictwo

Firmy czekają na specjalizację sądów

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.
Przywrócenie odrębnej procedury gospodarczej raczej nie przyspieszy i nie usprawni postępowań. Biznes więcej spodziewałby się po specjalizacji sądów i sędziów w sprawach gospodarczych - mówi radca prawny Waldemar Koper, prezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw.
Krzysztof Sobczak
27.12.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.
Od 1 stycznia 2020 roku wejdzie w życie tzw. prezydencka ustawa frankowa. Za jej sprawą zmienią się jedynie zasady udzielania pomocy finansowej z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Frankowicze uważają, że nie poprawi ona ich sytuacji i sugerują, że po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE lepiej jest o weryfikację umowy walczyć w sądzie.
Jolanta Ojczyk
27.12.2019
Kredyty frankowe
Przedsiębiorcy realizujący zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa będą je mogli wykonywać zdalnie i poza tzw. bezpiecznymi pomieszczeniami - wynika z decyzji ministra cyfryzacji, o której resort poinformował we wtorek. Ministerstwo podkreśla, że nie oznacza to obniżenia wymagań bezpieczeństwa.
Krzysztof Sobczak
24.12.2019
Nowe technologie Prawo gospodarcze
Opłaty za udział w przetargach brandingowych dotyczą wykonania prac wymaganych od agencji na tym etapie, a decyzja o tym, czy dany podmiot przystąpi czy nie przystąpi do przetargu powinna być podejmowana samodzielnie przez każdą z firm - czytamy w stanowisku Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej
Jolanta Ojczyk
24.12.2019
Ochrona konkurencji
Przy legalizacji istotne jest, aby wykonana samowola budowlana nie naruszała ładu przestrzennego. Wydając zaświadczenie o jej zgodności z ustaleniami miejscowego planu konieczne jest jednoznaczne określenie wykonanych robót i poddanie ich ocenie w trybie przepisów prawa. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
Dorian Lesner
24.12.2019
Administracja publiczna Budownictwo
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał złożył na ręce premiera Mateusza Morawieckiego dymisję - poinformował w poniedziałek UOKiK. Dymisja została przyjęta. Złożenie dymisji przez Marka Niechciała ma związek z powołaniem go na członka zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
23.12.2019
Rynek i konsument
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Pobór daniny będzie zawieszony do 1 lipca 2020 roku. Konfederacja Lewiatan apelowała o szybkie przyjęcie ustawy. Proponowała jednak, by podatek był naliczany dopiero od stycznia 2021 roku. Senat przyjął zmiany w zeszłym tygodniu.
Krzysztof Koślicki
23.12.2019
CIT
Wierzyciel musi udowodnić, że poniósł szkodę w wyniku zaniechania zgłoszenia upadłości, bo zmniejszył się majątek masy upadłości i wskutek tego w podziale funduszy masy nie otrzyma nic, albo otrzyma mniej, niż by na niego przypadało, gdyby wniosek zgłoszono - orzekł Sąd Najwyższy, oddalając skargę kasacyjną wierzyciela.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.12.2019
Prawo cywilne

KNF będzie cyfrowo komunikować się z rynkiem

Nowe technologie Finanse Compliance
Kontakty Komisji Nadzoru Finansowego z nadzorowanymi instytucjami to głównie wymiana papierowych dokumentów. To ma się jednak zmienić, bo KNF planuje w ramach cyfrowej agendy stworzenie elektronicznego system obiegu dokumentów, w tym centralnego repozytorium. Komisja zamierza też dokonać przeglądu swoich wytycznych dla rynku.
Jolanta Ojczyk
23.12.2019
Nowe technologie Finanse Compliance

Wyłączenie sędziego „po nowemu” budzi wątpliwości

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.
Od 7 listopada 2019 r. obowiązuje znowelizowany przepis odnoszący się do wyłączenia sędziego w trybie wnioskowym. Z przepisu wynika m.in., że gdy sędzia przedstawia swoje poglądy na sprawę, to nie zachodzi podstawa do jego wyłączenia. Również nakłanianie stron do zawarcia ugody nie może uzasadniać wyłączenia sędziego.
Aleksandra Partyk
23.12.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.
Od Nowego Roku ewidencja w Bazie Danych o Odpadach będzie obowiązkowa. Posłowie PiS obiecują przygotować projekt, który pozwoli ewidencjonować odpady równocześnie w formie papierowej, ale dopiero w styczniu. Tymczasem przedsiębiorcy z niepokojem oczekują na 1 stycznia i zastanawiają się, czy baza ruszy.
Jolanta Ojczyk
23.12.2019
Środowisko
Wprowadzenie obowiązku podawania przez pracodawców proponowanego wynagrodzenia brutto w ogłoszeniach o pracę przewiduje projekt poselski, który wpłynął do laski marszałkowskiej. Jeśli stanie się prawem obowiązującym, to firmy proponujące pensję w widełkach, będą musiały zaznaczać, że podlega ona negocjacjom.
Grażyna J. Leśniak
23.12.2019
Prawo pracy Małe i średnie firmy

Nadregulacja i brak koncepcji - główne grzechy polskiej legislacji

Prawo karne Prawo cywilne Administracja publiczna Prawo pracy
Brak konsultacji, tajne projekty, wrzutki poselskie, bardzo szybkie prace legislacyjne, a do tego nadregulacja i niestabilność prawa, a przede wszystkim brak koncepcji przy tworzeniu aktu prawnego - to największe grzechy systemu stanowienia prawa w Polsce. Ich wykaz i analizę opublikowała właśnie w swoim raporcie organizacja Pracodawcy RP.
Krzysztof Sobczak
22.12.2019
Prawo karne Prawo cywilne Administracja publiczna Prawo pracy
Prezent, który nie trafił w gusta obdarowanego, podobnie zresztą jak każdy przedmiot czy usługę zakupioną „dla siebie”, możemy zwrócić jedynie wtedy, gdy polityka danego sklepu przewiduje taką możliwość. Inaczej jest tylko w przypadku produktów wadliwych - pisze Agnieszka Kowalczyk-Zagaj, radca prawny w kancelarii Modzelewska&Paśnik.
Agnieszka Kowalczyk-Zagaj
22.12.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument

Booking.com dostosowuje się do unijnego prawa

Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Firma Booking.com zobowiązała się do wprowadzenia zmian w sposobie przedstawiania konsumentom ofert, rabatów i cen. Gdy te nowe zmiany zostaną w pełni zastosowane przy funkcji rezerwacji, konsumenci powinni mieć większą możliwość dokonywania świadomych porównań zgodnie z wymogami prawa konsumenckiego UE
Krzysztof Sobczak
21.12.2019
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Nie można odmówić udzielenia pozwolenia na budowę z powodu braku precyzji czy niejasności ustaleń miejscowego planu. Negatywna dla wnioskodawcy decyzja może zostać wydana wyłącznie, gdy inwestycja jest w sposób oczywisty niezgodna z przepisami, w tym z miejscowym planem.
Dorian Lesner
21.12.2019
Administracja publiczna Budownictwo

Unia kończy prace nad pakietem mobilności

Prawo gospodarcze Prawo unijne
Unijni ambasadorowie zatwierdzili w piątek nowe przepisy w sprawie przewoźników drogowych, tzw. pakiet mobilności. Polska w grupie dziewięciu państw była przeciw, ale to za mało głosów do zablokowania zmian niekorzystnych dla polskich firm transportowych.
Jolanta Ojczyk
20.12.2019
Prawo gospodarcze Prawo unijne
System znakowania produktów symbolem CE zapewnia konsumentom ochronę przed wyrobami niespełniającymi unijnych wymagań, a nadzór nad tym procesem jest skuteczny - wynika z kontroli NIK. Mimo tej pozytywnej oceny, NIK zauważa, że nie nadąża on za unijnymi zmianami w prawie, a bez reformy, system nadzoru może wkrótce okazać się niewydolny.
Agnieszka Matłacz
20.12.2019

Uchwała SN: Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego jest możliwa

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
W sprawie o nadanie klauzuli wykonalności dopuszczalne jest wniesienie skargi na przewlekłość postępowania cywilnego - orzekła w uchwale siedmiu sędziów Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Bez nadania klauzuli wykonalności strona nie może uzyskać gwarancji wykonania wyroku - dodał sąd w uzasadnieniu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.12.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Ministerstwo Rozwoju dostrzegło problem w interpretacji wymagającej odprowadzenia VAT od wartości majątku po śmierci przedsiębiorcy i prowadzi rozmowy w tej sprawie z Ministerstwem Finansów. Zainteresowani problemem przedsiębiorcy i eksperci nie mają wątpliwości, że potrzebna jest szybka zmiana przepisów.
Jolanta Ojczyk
20.12.2019
VAT Małe i średnie firmy
Popioły wytwarzane w paleniskach domowych nie posiadają kodu, dzięki któremu można byłoby je zagospodarować, a nie składować, co sporo kosztuje. A według szacunków takich odpadów wytwarza się ok. 2 mln ton rocznie. Przez lukę w prawie nie można ich też ewidencjonować. Resort klimatu każe czekać na regulacje, a płacą mieszkańcy.
Katarzyna Kubicka-Żach
20.12.2019
Samorząd terytorialny Środowisko

Sędziowie administracyjni mogą być rzecznikami praw podatników

Prawnicy Ordynacja Wymiar sprawiedliwości Doradca podatkowy
Znaczenie ustanowienia najpierw NSA w czasie początku końca PRL, a potem w miarę rosnących potrzeb wojewódzkich sądów administracyjnych, jest nadal wielce niedoceniane - piszą Marek Isański i Tomasz Kozłowski z Fundacji Praw Podatnika. I dodają, w kontekście debaty o potrzebie powołania rzecznika podatników, że sądy administracyjne doskonale spełniają tę rolę.
Tomasz Kozłowski Marek Isański
20.12.2019
Prawnicy Ordynacja Wymiar sprawiedliwości Doradca podatkowy
Sprawami związanymi z ochroną własności intelektualnej mają zajmować się wyodrębnione sądy okręgowe i dwa apelacyjne, z wyspecjalizowanymi sędziami. W czwartek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu w tej sprawie. Posłowie uważają jednak, że tych wydzielonych wydziałów będzie za mało.
Jolanta Ojczyk
20.12.2019
Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
W Unii Europejskiej będą jednolite zasady dotyczące finansowania społecznościowego za pośrednictwem tzw. platform crowdfundingowych. W czwartek przedstawiciele państw UE oraz Parlamentu Europejskiego porozumieli się w sprawie przepisów, które mają wesprzeć ten sposób inwestycji i zbierania kapitału.
Krzysztof Sobczak
19.12.2019
Finanse Prawo unijne