Spółdzielnie mieszkaniowe będą musiały udostępniać swoim członkom wszystkie zawierane przez siebie umowy. Ale większość z nich nie chce tego robić. Boją się wycieku poufnych informacji na zewnątrz, bo może to im zaszkodzić. Dlatego aktywiści spółdzielczy chwalą, a zarządzający spółdzielniami protestują przeciwko takim pomysłom, które przewiduje przygotowywany projekt nowelizacji ustawy.
Renata Krupa-Dąbrowska
08.05.2021
Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Obniżka czynszów w galeriach handlowych trafiła do parlamentu

Prawo cywilne Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Dopiero w piątek trafiła do Sejmu ostateczna wersja projektu noweli covidowej mówiąca o obniżce czynszów dla najemców sklepów zamkniętych w czasie lockdown-ów w dużych galeriach handlowych. Decyzję w tej sprawie rząd podjął pod koniec kwietnia. Niespodzianek w projekcie jednak nie ma, treść najważniejszego przepisu specjalnie się nie zmieniła.
Renata Krupa-Dąbrowska
07.05.2021
Prawo cywilne Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Uchwała podjęta w piątek 7 maja przez siedmioosobowy skład Izby Cywilnej Sądu Najwyższego ma moc zasady prawnej i zapewnia większą przewidywalność orzecznictwa w tzw. sprawach frankowych. Potwierdza korzystny dla konsumentów trend w orzecznictwie – mówi Mariusz rzecznik finansowy. To na jego pytanie odpowiedział SN.
Jolanta Ojczyk
07.05.2021
Kredyty frankowe
Sąd Najwyższy nie wypowiedział się na temat dopuszczalności pozwów przeciwko kredytobiorcom o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału banku. Orzekł jedynie, że w przypadku nieważności umowy kredytobiorcy i bankowi przysługują dwa odrębne roszczenia. Uznał też, że termin przedawnienia biegnie od momentu, gdy umowa stała się nieważna. Tym samym wydłużył bankom czas na pozywanie klientów o zwrot kapitału.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Jolanta Ojczyk
07.05.2021
Prawo cywilne Kredyty frankowe
Prezydent podpisał nowelizację specustaw przesyłowych regulujących i usprawniających inwestycje w przedsięwzięcia konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Nowela ma zapewnić stabilność i pewność poboru mocy przez odbiorców energii elektrycznej oraz dostaw paliw gazowych i płynnych.
Katarzyna Kubicka-Żach
07.05.2021
Środowisko
Operator telefoniczny TeleGo może wprowadzać konsumentów w błąd m.in. podając się za dotychczasowego operatora - poinformował w piątek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który prowadzi w tej sprawie postępowanie. Działania spółki mogą w dużym stopniu dotyczyć seniorów - dodano. Wcześniej UOKiK ukarał za to samo firmę przejętą w 2019 roku przez TeleGo.
Krzysztof Sobczak
07.05.2021
Rynek i konsument
Europejski Urząd do spraw Bezpieczeństwa Żywności poinformował, że dwutlenek tytanu, czyli barwnik E171, nie jest bezpiecznym dodatkiem do żywności. Może być rakotwórczy, a znajduje się w wielu produktach spożywczych, m.in. majonezie, lodach, gumie do żucia, lekach, ale także paście do zębów. Komisja Europejska może wprowadzić zakaz jego stosowania.
Katarzyna Redmerska
07.05.2021

Od 8 maja czynne hotele, od 15 ogródki gastronomiczne

Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo
Od 8 maja do 5 czerwca przywrócona ma być działalność hoteli, ale z limitem 50 proc. zajętych pokoi, 15 maja mogą ruszyć ogródki gastronomiczne - wynika z opublikowanego w czwartek wieczorem rozporządzenia Rady Ministrów. Natomiast od 4 maja obowiązują przepisy zezwalające na otwarcie sklepów i punktów usługowych w galeriach handlowych. 
Jolanta Ojczyk
07.05.2021
Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo
Obniżka czynszu dla najemców w galeriach jednak możliwa. Projekt został zmieniony. Kto na tym skorzysta i w jakim trybie i w jakiej wysokości?  Nie do końca wiadomo. Wiadomo, że branżę czeka lawina pozwów. Zaprezentowany w tej sprawie projekt ocenia radca prawny Diana Kalita-Knapczyk z kancelarii prawnej Causa Finita.
Diana Kalita-Knapczyk
07.05.2021
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Czy pracodawcy powinni sporządzać ocenę ryzyka zawodowego osobno dla pracy zdalnej i dla każdego pracownika z osobna? Wzór karty przygotowany przez CIOP-PIB wskazuje, że tak. Zdaniem ekspertów, można ją sporządzić przy pracy zdalnej albo uzupełnić już posiadaną o ryzyko dotyczące pracy zdalnej. Przedsiębiorcy postulują ocenę uniwersalną dla określonych stanowisk czy rodzaju wykonywanej pracy.
Grażyna J. Leśniak
07.05.2021
Prawo pracy BHP
Dotychczas nie budziło wątpliwości, że wymagania, jakie trzeba spełnić, by uzyskać zezwolenie na prowadzenie apteki, muszą być przestrzegane zarówno podczas uzyskiwania zezwolenia, jak i w trakcie prowadzenia działalności. Niestety, wykładnia przepisów przedstawiona w ostatnim wyroku NSA burzy dotychczasowe rozumienie przepisu - pisze prof. Maciej Rogalski z Uczelni Łazarskiego,
Maciej Rogalski
07.05.2021
Farmacja Ochrona konkurencji
Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników. Operat szacunkowy może być wykorzystywany po upływie tego okresu po spełnieniu jednego warunku
Magdalena Niewińska-Struszyńska
07.05.2021
Budownictwo
Tysiące mieszkańców spółdzielni nie mogą założyć księgi wieczystej dla swojego lokalu własnościowego i swobodnie nim dysponować, bo przysługuje im jedynie ułomny tytuł prawny. Problem jest doskonale znany rządzącym - deklarują, że chcą poprawić sytuację tych osób. Trwają prace nad przepisami w tej sprawie - niestety, proponowane rozwiązania są niewystarczające.
Renata Krupa-Dąbrowska
07.05.2021
Sądy na masową skalę ustalają nieważność umów kredytów frankowych. W rewanżu, banki kierują przeciwko frankowiczom, roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Takie roszczenia są niezgodne z prawem Unii Europejskiej, a Trybunał Sprawiedliwości UE w kwietniowym wyroku niepotrzebnie zmącił obraz w tej kwestii - pisze radca prawny Kacper Sampławski.
Kacper Sampławski
07.05.2021
Prawo cywilne Kredyty frankowe
Zainteresowaniem skarbówki cieszy się ostatnio weryfikacja dochowania przez podatników należytej staranności przy zawieraniu transakcji z nowymi, jak i dotychczasowymi kontrahentami. Praktyka pokazuje jednak, że rzetelność w tym zakresie coraz trudniej udowodnić. A konsekwencje są dotkliwe – fiskus odmawia w takich sytuacjach prawa do odliczenia VAT.
Krzysztof Koślicki
07.05.2021
VAT Rachunkowość Doradca podatkowy
Nowe fakty lub dowody zawarte we wniosku o wznowienie postępowania powinny wskazywać na wysokie prawdopodobieństwo uniewinnienia skazanego albo skazania go za przestępstwo zagrożone karą łagodniejszą - stwierdził Sąd Najwyższy w Izbie Karnej. Orzekł, że doszło do przywłaszczenia łodzi, a nie tylko jej przechowania w celu wywarcia nacisku i uregulowania zobowiązań
Katarzyna Żaczkiewicz
07.05.2021
Prawo karne Prawo cywilne
W sporach o kredyty frankowe jedną z ważniejszych kwestii jest to, jak rozliczają się strony po unieważnieniu umowy, a także czy bank ma prawo pozwać drugą stronę o zapłatę za bezumowne korzystanie z kapitału. Dziś na te pytanie ma odpowiedzieć Sąd Najwyższy w siódemkowym składzie, a 11 maja - cała Izba Cywilna. To ważne, bo TSUE wskazał, że ta kwestia jest właśnie w gestii prawa krajowego
Jolanta Ojczyk
07.05.2021
Prawo cywilne Kredyty frankowe
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w ubiegłym roku przeprowadziła ponad 67 tysięcy kontroli, a w I kwartale tego roku już 17 300. - Zapewniam konsumentów, że znajdująca się w obrocie żywność jest bezpieczna - stwierdził wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik. I zaapelował o świadome wybieranie polskich produktów,
Krzysztof Sobczak
06.05.2021
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Resort finansów uruchomił już stronę etoll.gov.pl. Portal ma zapewnić komplet informacji dotyczących poboru opłat drogowych. Wkrótce zostanie uruchomiona rejestracja w systemie e-TOLL. Wraz z wdrożeniem systemu e-TOLL zmieniona zostanie technologia wykorzystywana do poboru opłaty elektronicznej – komunikację radiową zastąpi pozycjonowanie satelitarne.
Krzysztof Koślicki
06.05.2021
Ordynacja Rachunkowość
W wyroku TSUE dotyczącym umowy kredytu najważniejsza wskazówka dotyczy podziału warunku umownego. Trybunał wykluczył możliwość dowolnego dzielenia klauzuli indeksacyjnej. Ale nie wypowiedział się w sprawie roszczeń za bezumowne korzystanie z kapitału. Powiedział wprost, że przez „skutek restytucyjny” rozumie obowiązek zwrotu przez strony otrzymanych bez podstawy prawnej kwot pieniężnych
Marcin Szymański
06.05.2021
Kredyty frankowe
Już ponad 600 tysięcy pracowników z ponad 700 firm zadeklarowało chęć wzięcia udziału w szczepieniach organizowanych w zakładach pracy. Rejestracja ruszyła we wtorek. Data rozpoczęcia szczepień w zakładach pracy będzie zależeć od dostępności szczepionek.
Agnieszka Matłacz
06.05.2021
Koronawirus szczepienia

Fiskus przypilnuje, ile leżakował markowy trunek

Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Producent napoju alkoholowego, który umieści informację o okresie leżakowania produktu będzie musiał prowadzić kartę tego procesu. Nadzór na prawidłowością oznakowania przejmie Krajowa Administracja Skarbowa, a kontrolą zajmie się inspekcja jakości handlowej - wynika z projektu zmian w ustawie o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.
Robert Horbaczewski
06.05.2021
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Mieszkańcy terenów, na których powstać ma Centralny Port Komunikacyjny skarżą się, że naruszane są ich prawa własności. Czują się niedoinformowani i pokrzywdzeni. Spółka CPK podkreśla tymczasem, że informuje mieszkańców o każdym etapie przygotowań i konsultuje wszystkie decyzje, nawet kiedy nie wymaga tego prawo.
Katarzyna Kubicka-Żach
06.05.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Przedsiębiorca startujący w wirtualnym przetargu powinien składać swój podpis bezpośrednio na pliku z ofertą lub na „paczce” dokumentów elektronicznych - wynika z opinii Urzędu Zamówień Publicznych. Bez tego nie mają szans na jakąkolwiek wygraną. Jego oferta z "automatu" zostanie odrzucona przez zamawiającego.
Renata Krupa-Dąbrowska
06.05.2021
Zamówienia publiczne
Niejasności w VAT lepiej rozwiązywać wiążącą informacją stawkową niż wnioskiem o indywidualną interpretację podatkową. Skarbówka analizuje w nich nie tylko przepisy podatkowe. Informacje dają więc skuteczniejszą ochronę niż interpretacje podatkowe, które potem łatwo podważyć. Potwierdzają to najnowsze doświadczenia doradców podatkowych.
Krzysztof Koślicki
06.05.2021
VAT Rachunkowość Doradca podatkowy
Kompleksowa kodyfikacja prawa pracy dokonana w jednym, holistycznym kodeksie, który zawierałby prawo indywidualne i zbiorowe, a także prawo zatrudnień cywilnoprawnych, wydaje się w chwili obecnej absolutnie nierealna. Dlatego tam, gdzie to możliwe i jest kompromis, trzeba zmieniać prawo pracy przy pomocy ograniczonej nowelizacji – mówi prof. zw. dr hab. Krzysztof Wojciech Baran.
Grażyna J. Leśniak
06.05.2021
Prawo pracy
Nowe możliwości zatrudnienia, zwiększona wydajność, poprawa warunków pracy, nowe sposoby organizacji pracy oraz poprawa jakości usług i produktów to pozytywne skutki transformacji cyfrowej. Europejscy partnerzy społeczni wypracowali porozumienie w tej sprawie. Wskazują w nim możliwe pozytywne skutki transformacji cyfrowej i ryzyka, które się z nią wiążą.
Grażyna J. Leśniak
05.05.2021
Prawo pracy Nowe technologie

UE: Będą ograniczenia dla firm dotowanych przez państwa spoza Unii

Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze Prawo unijne
Proponowane przez Komisję Europejską nowe przepisy mają chronić unijne firmy przed przejmowaniem przez zagraniczne przedsiębiorstwa otrzymujące dotacje rządowe. Projekt przewiduje też ochronę zamówień publicznych przed udziałem w nich nieunijnych spółek dotowanych przez państwo.
Krzysztof Sobczak
05.05.2021
Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze Prawo unijne
Po tym jak Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie banku PKO BP zdecydowało o utworzeniu specjalnego funduszu o wartości 6,7 mld zł na pokrycie szczególnych strat związanych z ugodami w sprawie kredytów walutowych zabezpieczonych hipoteką, w środę bank poinformował Sąd Okręgowy w Warszawie, że do końca czerwca tego roku przedstawi klientom propozycje zawarcia ugód.
Jolanta Ojczyk
05.05.2021
Prawo cywilne Kredyty frankowe
Podatnicy mogą obniżać stawki dla poszczególnych środków trwałych. Ich zmiany dokonuje się począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego. Jednak, czy możliwe jest retrospektywne obniżenie stawek amortyzacyjnych – pisze Artur Bubrowiecki z GWW Tax.
Artur Bubrowiecki
05.05.2021
CIT PIT Rachunkowość