W sobotę 15 maja wchodzi w życie część przepisów nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Najważniejsze dotyczą zmiany definicji osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne lub pełniących znaczące funkcje publiczne. Problem, że nie ma rozporządzenia określającego wykazu funkcji i stanowisk. Dla instytucji obowiązanych: banków, ubezpieczycieli, ale także adwokatów, radców prawnych
Jolanta Ojczyk
14.05.2021
Prawo gospodarcze
Przygotowany przez grupę posłów projekt zakłada przyznanie prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą prawa do urlopu wypoczynkowego oraz możliwości dobrowolnego krótkotrwałego zawieszenia działalności na czas tego urlopu. Wprowadzenie zmiany w tym zakresie byłoby korzystne dla samozatrudnionych - pisze radca prawny Magdalena Kupczyk-Czerniawska.
Magdalena Kupczyk-Czerniawska
14.05.2021
Prawo pracy Małe i średnie firmy
Senat zaproponował obniżenie wielkości składki, z 2 proc. na 1 proc. oraz z 0,2 proc. na 0,1 proc., jaką deweloperzy mieliby płacić na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Poprawki zgłoszone w czwartek przez Senat do ustawy o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym oznaczają, że jeszcze raz zajmie się nią Sejm. Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało wszystkich stu senatorów.
Krzysztof Sobczak
13.05.2021
Rynek i konsument Budownictwo
Dostosowanie prawa do regulacji unijnych, uregulowanie statusu zdjęć geotagowanych - to niektóre założenia nowelizacji ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, którą w czwartek bez poprawek zaakceptował Senat. Nowe przepisy mają dostosować polskie prawo do rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie przepisów tzw. ustawy o płatnościach.
Robert Horbaczewski Katarzyna Kubicka-Żach
13.05.2021
Prawo gospodarcze Prawo unijne
Termin na rozliczenie i płatność CIT za rok 2020 jest przesunięty do 30 czerwca 2021 roku. Zmiana dotyczy również podatników ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych, u których pierwszy rok opodatkowania ryczałtem zaczyna się między 1 stycznia 2021 r. a 1 marca 2021 r. Pozwala to skorzystać z preferencyjnej ulgi B+R przez dodatkowe trzy miesiące – pisze Jagoda Trela.
Jagoda Trela
13.05.2021
Ordynacja CIT Rachunkowość
Od 15 maja autokary, busy i taksówki będą mogły przewozić tylu pasażerów, ile jest w pojeździe...
Robert Horbaczewski
13.05.2021
Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo

Agent ubezpieczeniowy odpowiada za umowy, nawet po zmianie pracy

Prawo cywilne Prawo gospodarcze Finanse Ubezpieczenia
Zakłady ubezpieczeń mogą wprowadzać w umowach z dystrybutorami różnego rodzaju mechanizmy, mające na celu zabezpieczenie odpowiedniej jakości procesu sprzedaży polis. Części agentów takie rozwiązanie nie podoba się, ale akceptuje je Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, według którego służy to ochronie praw konsumentów.
Regina Skibińska
13.05.2021
Prawo cywilne Prawo gospodarcze Finanse Ubezpieczenia
Polska nie może stosować 0-proc. stawki VAT na książki i czasopisma - powodem jest treść unijnych przepisów. Komisja Europejska nie zgodziła się na zastosowanie wyjątku. Popiera ona jednak polskie postulaty większej swobody w stosowaniu obniżonych stawek VAT. Cały czas istnieje więc szansa na obniżenie w przyszłości opodatkowania książek i prasy.
Krzysztof Koślicki
13.05.2021
VAT Prawo unijne
Powtarzalne świadczenie niepieniężne, którego źródłem jest umowa spółki, nie może być traktowane jako wykonywanie pracy przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. A skoro tak, to taka aktywność cudzoziemca nie wymaga uzyskania dokumentu legalizującego pracę na terytorium RP. Nie trzeba też płacić ZUS i PIT
Marta Pietrzak
13.05.2021
Prawo pracy Spółki

Bez kompleksowych regulacji walka z plastikiem będzie fikcją

Środowisko Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Przedsiębiorcy nie chcą być zaskakiwani nowymi wymogami i obowiązkami związanymi wdrożeniem dyrektywy plastikowej. Uważają, że przepisy związane z tą unijną dyrektywą, rozszerzoną odpowiedzialnością producenta oraz pozostałe regulacje pakietu odpadowego powinny być procedowane w jednym czasie. Chcą też, aby rząd przedstawił założenia jak ma wyglądać system kaucyjny.
Robert Horbaczewski
13.05.2021
Środowisko Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Ekolodzy będą mogli wstrzymać budowę na wiele miesięcy, nawet jeśli ich zarzuty są bezprzedmiotowe. Od czwartku obowiązują przepisy przyznające nowe uprawnienia obrońcom środowiska. Będą mogli składać wnioski do sądów administracyjnych o wstrzymanie wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Renata Krupa-Dąbrowska
13.05.2021
Środowisko Budownictwo
Pomimo upływu prawie 6 (!) lat od wydania przez Trybunał Konstytucyjny wyroku stwierdzającego niekonstytucyjność przepisu nie wyłączającego dopuszczalności stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa, gdy od wydania decyzji nastąpił znaczny upływ czasu, a decyzja była podstawą nabycia prawa lub ekspektatywy, wciąż nie zmieniono tego prawa
Michał Siembab
13.05.2021
Prawo cywilne Administracja publiczna
Ustawa abolicyjna z 2012 r., której celem było oddłużenie przedsiębiorstw spowodowała zamęt i kolejne problemy. Osoby nie będące prawnikami ani księgowymi w tej sytuacji nie wiedziały, które kwoty składek i opłat podlegają umorzeniu i w jakim terminie. To ustawa dla bogatych, a nie przedsiębiorców w kłopotach - podkreślił Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.05.2021
Ubezpieczenia społeczne
Trybunał Konstytucyjny uznał w środę 12 maja za niekonstytucyjny przepis prawa górniczego i geologicznego blokujący udział w postępowaniu koncesyjnym właścicieli nieruchomości sąsiadujących z gruntami, na których planowane jest wydobycie kopalin ze złóż.
Renata Krupa-Dąbrowska
12.05.2021
Środowisko Prawo gospodarcze
Pojawił się pogląd, że korekta tylko części ewidencyjnej JPK_VAT (w wersji JPK_V7M lub JPK_V7K) powoduje konieczność złożenia czynnego żalu w trybie art. 16 kodeksu karnego skarbowego. Wymaga on jednak głębokiej refleksji. Kluczowa jest interpretacja pojęcia księgi rachunkowej – pisze Fryderyk Fila, doradca podatkowy.
Fryderyk Fila
12.05.2021
Ordynacja VAT Rachunkowość

UOKiK: Przedsiębiorstwa ukarane, bo dopuściły się zatorów płatniczych

Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Ochrona konkurencji
Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył na spółki Borg Automotive i Sitech kary finansowe na łączną kwotę ponad 374 tys. zł za dopuszczenie się do zatorów płatniczych. Wobec STS Logistics i Agrii Polska prezes urzędu odstąpił od wymierzenia kary, a postępowanie w sprawie spółek Mondelez Europe i Viacon Polska umorzył. Pod lupą urzędu jest kolejnych 8 dużych przedsiębiorstw.
Robert Horbaczewski
12.05.2021
Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Ochrona konkurencji
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane to środek mający na celu udowodnienie posiadania przez inwestora tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wykazanie tego prawa nastręcza inwestorom wiele trudności, szczególnie gdy inwestor nie jest właścicielem nieruchomości, na której zamierza wybudować obiekt budowlany.
Katarzyna Kubicka-Żach
12.05.2021
Samorząd terytorialny Budownictwo

Mimo pandemii absolwenci techników dobrze przygotowani

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Po ubiegłorocznych pandemicznych perturbacjach z odbyciem praktyk w technikach i szkołach branżowych, w tym roku wygląda to znacznie lepiej. Wiele placówek skorzystało z tzw. wirtualnej firmy, co przynosi dobre efekty. Rynek pracy zaś coraz bardziej docenia fachowe przygotowanie po takich szkołach w przeciwieństwie do umiejętności absolwentów liceów.
Beata Igielska
12.05.2021
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Wdrożenie regulacji dotyczących świadectw charakterystyki energetycznej budynków, większy zakres kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji oraz wprowadzenie obowiązku rozwiązań technicznych w zakresie regulacji temperatury - takie zmiany mają pojawić się w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków.
Robert Horbaczewski
12.05.2021
Środowisko Budownictwo
Sąd Najwyższy odpowie na pytanie prawne, czy dopuszczalne jest ustalenie w umowie kary umownej określonej w procentach bez określenia końcowego terminu naliczenia kary umownej ani jej kwoty maksymalnej. Zdaniem Sądu Okręgowego w Łodzi w orzecznictwie Sadu Najwyższego pojawiła się rozbieżność w tej dziedzinie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.05.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Ograniczone zasoby ludzkie wewnątrz firm zazwyczaj uniemożliwiają prace nad dokumentacją TP jednocześnie z przygotowywaniem sprawozdania finansowego i CIT. Rekomenduję zatem co najmniej punktowe zaadresowanie kluczowych kwestii przed złożeniem CIT-8. Kolejnym krokiem powinny być niezwłoczne prace nad dokumentacją cen transferowych – tłumaczy Aneta Grzyb, doradca podatkowy i adwokat z ALTO.
Krzysztof Koślicki
12.05.2021
Ordynacja CIT PIT Finanse
Izba Cywilna Sądu Najwyższego po prawie pięciu godzinach obrad odroczyła posiedzenie w sprawie pytań dotyczących sporów o kredyty walutowe. Najpierw chce poznać stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich, Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego, ale także Rzecznika Praw Dziecka. Instytucje te mają 30 dni na przedstawienie opinii. Frankowicze i ich prawnicy są rozczarowani. Przedstawiciele banków uważają, że SN podjął rozsądną decyzję.
Jolanta Ojczyk
11.05.2021
Kredyty frankowe
Polska Rada Centrów Handlowych apeluje do posłów, by nie uchwalali ustawy obniżającej najemcom czynsze w galeriach handlowych. Jej zdaniem tego typu rozwiązanie może naruszać unijne zasady dotyczące udzielania pomocy publicznej, ponieważ faworyzuje najemców powierzchni handlowej kosztem właścicieli i zarządców centr handlowych.
Renata Krupa-Dąbrowska
11.05.2021
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Deweloperzy chcą jeszcze walczyć w Senacie z niekorzystnymi dla nich zapisami w tzw. ustawie deweloperskiej. Liczą, że uda się im zmniejszyć o połowę wysokość składki, jaką będą wpłacać na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. To właśnie z tego funduszu mają być wypłacane pieniądze osobom, które kupiły lokal od upadającego przedsiębiorcy.
Renata Krupa-Dąbrowska
11.05.2021
Prawo cywilne Budownictwo

Brak przekształcenia spółki komandytowej może być korzystny

Ordynacja CIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych spowodowały ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji. Wiele podmiotów, z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, dokonało przekształcenia. Są jednak i tacy, którzy działają w niezmienionej formie. Dla niektórych może to być korzystne, szczególnie gdy priorytetem jest ograniczenie odpowiedzialności osobistej.
Krzysztof Koślicki
11.05.2021
Ordynacja CIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Wyrok unijnego trybunału z 29 kwietnia otworzył drogę do uzupełnienia umowy po usunięciu z niej klauzuli abuzywnej. Skoro powstaje luka, to sąd nie może unieważnić kontraktu na życzenie konsumenta, bo to godzi w pewności prawa przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Wówczas sąd może rozważyć uzupełnienie umowy przepisem prawa zobowiązań, może też skłaniać strony do mediacji
Jolanta Ojczyk
11.05.2021
Prawo cywilne Kredyty frankowe

Ofiary oszustw na "bitcoina" tracą oszczędności życia

Prawo karne Prawo cywilne Rynek i konsument
Oszustwa „na wnuczka” czy „na policjanta” są już passe. Teraz przestępcy wykorzystują popularność kryptowalut. Co tydzień policja informuje o kolejnych pokrzywdzonych. Zdaniem ekspertów, szanse na złapanie sprawców i odzyskanie pieniędzy są znikome. Oszuści podszywają się już pod Komisję Nadzoru Finansowego i Narodowy Bank Polski, a poszkodowani tracą nawet po kilkaset tysięcy złotych.
Robert Horbaczewski
11.05.2021
Prawo karne Prawo cywilne Rynek i konsument

Dochowanie należytej staranności ważne nie tylko dla VAT

CIT VAT Rachunkowość Doradca podatkowy
Pojęcie należytej staranności nie kojarzy się już tylko z podatkiem VAT. Wymogi w tym zakresie zostały wprowadzone również do innych ustaw podatkowych. Nawet najbardziej rozbudowany system compliance nie da nam pełnego bezpieczeństwa podatkowego. To jednak jedyna droga, aby ograniczyć ryzyka i uzbroić się w argumenty w ewentualnym sporze z fiskusem – pisze Marcin Zarzycki, partner w LTCA.
Marcin Zarzycki
10.05.2021
CIT VAT Rachunkowość Doradca podatkowy
Kredyt odnawialny można wypowiedzieć w każdym momencie bez ponoszenia opłat - przypomina bankom Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który właśnie wymusił na mBanku rezygnację z opłat za wypowiedzenie umowy o kredyt odnawialny. Bank nie tylko zaniechał stosowania kwestionowanej praktyki ale zwróci też konsumentom niesłusznie pobrane opłaty.
Krzysztof Sobczak
10.05.2021
Rynek i konsument
Z najnowszych danych Ministerstwa Finansów wynika, że w 2020 roku fiskus przeprowadził o 97 procent więcej kontroli w zakresie cen transferowych niż rok wcześniej. Były one jednak mniej skuteczne. Zdaniem ekspertów, podatnicy są coraz lepiej przygotowani do obrony. Analizy porównawcze zyskują na znaczeniu.
Krzysztof Koślicki
10.05.2021
Ordynacja CIT Doradca podatkowy