Zadaniem nowo powołanego zespołu będzie wspieranie prezesa UODO w realizacji jego zadań określonych przepisami prawa, w szczególności w zakresie doradztwa i wyrażania opinii w sprawach przedstawionych zespołowi. Będzie rekomendował także inicjowanie działań w obszarze ochrony danych osobowych oraz przygotowywał w porozumieniu z prezesem UODO ekspertyzy i stanowiska w zakresie dotyczącym ochrony danych osobowych. Członkowie zespołu będą też promowali dobre praktyki oraz wykonywali inne zadania, zlecone przez prezesa urzędu, dotyczące ochrony danych osobowych, szczególnie w obszarze nowych technologii.

- To jest inicjatywa, która w pełni będzie współgrać z pracami prowadzonymi w urzędzie, która będzie się toczyć jednocześnie z publicznymi konsultacjami, które rozpoczęliśmy w zakresie dwóch poradników – o zatrudnieniu oraz o zgłaszaniu naruszeń ochrony danych osobowych. Zespół ekspertów będzie nas w tych pracach wspierać - powiedział Mirosław Wróblewski, prezes UODO. 

Prezes UODO zaznaczył, że już podczas inauguracyjnego spotkania zespołu prowadzone były rozmowy o najpilniejszych tematach.

- Jednym z najważniejszych była kwestia dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze zbliżającym się wejściem w życie ustawy o sygnalistach. Druga to rosnące zagrożenia cyberbezpieczeństwa, które też są związane z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych. Dzisiaj ochronę danych osobowych musimy traktować także jako system bezpieczeństwa czy wręcz obronności kraju, dlatego wraz z zespołem będziemy pracować nad propozycjami w tym zakresie, także dotyczącym analizy ryzyk, z którymi mogą spotkać się administratorzy w poszczególnych branżach – dodał Mirosław Wróblewski.

Czytaj też: Ochrona danych to o wiele więcej niż tylko sztuczna inteligencja

Specjaliści z różnych branż

W skład Zespołu Ekspertów przy prezesie Urzędu Ochrony Danych Osobowych wchodzą wybitni znawcy tematu ochrony danych osobowych, specjalizujący się w zagadnieniach prawnych, legislacyjnych, a także nowych technologii i nauki. Udział w pracach zespołu ma charakter społeczny i jego członkom nie przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie.

Przewodniczącym został dr Mirosław Gumularz. Pozostali członkowie (w kolejności alfabetycznej) to:

 • mec. Roman Bieda,
 • dr Dominika Dörre-Kolasa,
 • mgr inż. Tomasz Izydorczyk,
 • Wojciech Klicki,
 • dr Paweł Litwiński,
 • dr Dominik Lubasz,
 • dr hab. Arwid Mednis,
 • dr inż. Rafał Tomasz Prabucki,
 • Andrzej Rybus–Tołłoczko,
 • dr hab. Marlena Sakowska–Baryła,
 • dr Aneta Sieradzka,
 • dr hab. Marek Świerczyński,
 • mgr inż. Mariola Więckowska,
 • dr Krzysztof Wygoda.