To już ostatni etap parlamentarnych prac legislacyjnych nad przygotowaną przez rząd, a dokładnie – Ministerstwo Rozwoju i Technologii, ustawą o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która realizuje obietnicę przedwyborczą i wprowadza tzw. wakacje składkowe. Szkopuł jednak w tym, że ustawa, która przez Sejm przeszła jak burza (od jej pierwszego czytania do uchwalenia nie minął nawet miesiąc), budzi poważne wątpliwości interpretacyjne. Zwracała na nie uwagę Krajowa Rada Doradców Podatkowych w swoim stanowisku do projektu na etapie rządowego procesu legislacyjnego. Bez rezultatu.  

Dziś Senat, stosując się do rekomendacji dwóch senackich Komisji: Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, podął uchwałę o przyjęciu ustawy bez poprawek. Nie zgłaszano ich także podczas środowych obrad. Mimo że ustawa ciągle nie jest wolna od poważnych wad. 

- Myślę, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych wykorzysta je do ograniczenia tego luzu interpretacyjnego i będzie masowo odrzucał wnioski o wakacje składkowe – mówi serwisowi Prawo.pl Przemysław Hinc, prawnik, doradca podatkowy i członek zarządu w kancelarii PJH Doradztwo Gospodarcze.

O co chodzi?

Czytaj również: Będą wakacje składkowe dla przedsiębiorców. Sejm uchwalił ustawę>>
 

Po pierwsze - nie wiadomo, ile osób ma być zgłoszonych do ubezpieczenia, by płatnik skorzystał z wakacji składkowych

Zgodnie z zaproponowanym przez rząd i w takim też kształcie uchwalonym przez Sejm, nowym art. 17 a ust. 1 pkt. 1 dodawanym do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: u.s.u.s.), na wniosek płatnika składek prowadzącego działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1 (czyli osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, z wyjątkiem ust. 6a), zwalnia się go z opłacenia należnych składek z tego tytułu na jego własne obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, za wskazany we wniosku miesiąc kalendarzowy, jeżeli w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku miał zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i wypadkowego lub ubezpieczenia zdrowotnego nie więcej niż dziesięciu ubezpieczonych.

ZAŁÓŻ BEZPŁATNE KONTO - artykuł dla użytkowników Moje Prawo.pl
Pozostało: 85% treści Dziękujemy, że tu jesteś! Jeżeli chcesz przeczytać cały artykuł, załóż BEZPŁATNE KONTO
lub zaloguj się
Zaloguj się!
Nie masz jeszcze konta na Moje Prawo.pl? Załóż konto