Tegoroczna edycja Compliance & Integrity Day po raz kolejny będzie odbywać się stacjonarnie w Pałacu Lubomirskich w Warszawie. W tym roku - z okazji dwudziestolecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej - motywem przewodnim będzie prawodawstwo unijne, które znacząco wpływa również na kształt regulacji obowiązujących w ramach krajowego ustawodawstwa. 

Prof. Bartosz Makowicz, założyciel Viadrina Compliance Center (VCC) działającego na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w Niemczech oraz Instytutu Compliance podkreśla, że w ramach tegorocznej edycji wydarzenia przewidziano różne formy aktywnego uczestnictwa. 

- Po pierwsze, będzie można wziąć udział w sesjach plenarnych, w trakcie których zostaną poruszone najbardziej aktualne, istotne tematy. Następnie uczestnicy będą mieli możliwość wyboru najbardziej interesujących dla nich zagadnień w ramach dwóch paneli, które będą składać się z trzech sesji równoległych – do wyboru będzie jedna z nich w ramach każdego panelu, które podsumowywać będziemy podczas sesji plenarnych. Tegoroczną nowością będzie obecność gości zagranicznych, m.in. Petera Jonasa, dyrektora Austrian Standards, czyli instytutu standaryzującego z Wiednia, który będzie mówił o najbardziej aktualnych zagadnieniach w zakresie standaryzacji. Konferencja zakończy się serią krótkich innowacyjnych wykładów z rundą pytań - zaznacza prof. Makowicz. 

 

Whistleblowing, sztuczna inteligencja i nowe dyrektywy 

Organizatorzy wskazują, że w ramach konferencji przewidziano 15 tematów, które omówi ponad 30 prelegentek i prelegentów. Zakres tematyczny jest bardzo zróżnicowany, a wspólnym mianownikiem jest Unia Europejska. 

-Jedna z sesji plenarnych zostanie poświęcona w całości zagadnieniom dotyczącym whistleblowingu i aktualnej wersji ustawy wdrożeniowej dyrektywy Unii Europejskiej o ochronie osób zgłaszających. Mamy również bardzo aktualny temat z zakresu Trade Compliance, dotyczący sankcji i ryzyk związanych z handlem zagranicznym. Poruszone zostaną również tematy dotyczące zagadnień antykorupcyjnych, które w ostatnich latach zeszły trochę na dalszy plan, a wciąż są istotne w praktyce i także tutaj UE planuje nową dyrektywę. Omówimy także postanowienia dyrektywy CSDDD, która wprowadzi nowe obowiązki dotyczące sprawdzania łańcuchów dostaw pod kątem przestrzegania praw człowieka. Będziemy mówić również o unijnej regulacji dotyczącej sztucznej inteligencji, czyli AI Act oraz kolejnych wyzwaniach związanych z zapobieganiem praniu brudnych pieniędzy, czyli tzw. tematyka AML. A to tylko niektóre z planowanych tematów - wymienia prof. Makowicz. 

Na wydarzenie nadal można się rejestrować. Warunki uczestnictwa, pełna agenda i formularz uczestnictwa dostępne są pod TYM LINKIEM lub po kliknięciu w baner.