Takie informacje uzyskał Rzecznik Praw Obywatelskich z KAS. W 2022 r. wprowadzono zmiany w prawie podatkowym, dając organom podatkowym szersze uprawnienia do kontroli kont bankowych. Zdaniem RPO może to prowadzić do ingerencji w prywatność osoby fizycznej w czasie prowadzenia postępowania "w sprawie", a nie przeciwko osobie.  Zapytał więc ministra finansów Andrzeja Domańskiego o skalę wystąpień KAS do banków i skuteczność nowych przepisów.

KAS  zagląda na konta 

Zbigniew Stawicki, podsekretarz stanu w MF, zastępca Szefa KAS odpowiedział RPO, że organy KAS występują do banków w omawianym trybie jedynie w przypadkach powiązanych z popełnionymi czynami, stanowiącymi przedmiot prowadzonego już postępowania przygotowawczego. Korzystanie przez organy KAS z omawianego uprawnienia podlega stałemu monitorowaniu.

Wyjaśnił również, że w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 marca 2024 r. naczelnicy urzędów skarbowych skierowali 407 takich wystąpień. Z kolei w przypadku naczelników urzędów celno-skarbowych analogicznych wystąpień - w tym samym okresie - było 3112.