Z ekspertami będzie można porozmawiać od czwartku od godz. 8:00 rano w II Oddziale ZUS przy ul. Podskarbińskiej w Warszawie.

Czytaj również: Kupcy z Marywilskiej z szansą na odszkodowanie - jak nie od właściciela hali, to od Skarbu Państwa>>

Na jaką pomoc i od kogo mogą liczyć poszkodowani z pożarze

Poszkodowani mogą korzystać z pomocy, którą oferuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Chodzi o wszelkiego rodzaju ulgi m.in. odroczenia terminu płatności składek lub rozłożenia należności z tytułu nieopłaconych składek na raty. - Dotychczas wnioski o ulgi złożyło ponad 60 przedsiębiorców - podkreśla Paweł Żebrowski, rzecznik prasowy ZUS. I przypomina, że warunkiem udzielenia ulgi jest wystąpienie do ZUS z wnioskiem w tym zakresie oraz dostarczenie dokumentów niezbędnych do oceny sytuacji finansowej (formularze dostępne w placówkach ZUS oraz na stronie internetowej Zakładu). Jak podkreśla, przedsiębiorcy mogą skorzystać również z powołanych w oddziałach ZUS doradców, którzy w razie potrzeby mogą pomóc w skompletowaniu oraz wypełnieniu niezbędnych dokumentów.

Dodatkowo przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty w związku z pożarem hali targowej przy ul. Marywilskiej 44, mogą ubiegać się o jednorazowe, bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości 2000 zł z Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu.

Pomoc zaoferował również Urząd Pracy m.st. Warszawy. W tym przypadku przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie części wynagrodzeń pracowników - do wysokości połowy wynagrodzenia minimalnego przez trzy miesiące.