Każdy biznes oznacza zobowiązania: długi, pożyczki, kredyty, faktury do zapłaty. Jeśli biznesmen nie chce za nie odpowiadać osobiście, jedynym wyjściem jest właśnie spółka kapitałowa. Jest to istotne zwłaszcza w pandemii, gdy rząd nagle zakazuje prowadzenia biznesu. Spółka sprawdza się też lepiej, gdy myślimy o pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania, w tym środków unijnych.
Jolanta Ojczyk
15.03.2021
Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wprowadzająca prawo holdingowe wciąż jest tematem rozważań zarówno teoretyków, jak i praktyków prawa. Nie sposób w tej debacie pominąć jednego z jej elementów - wprowadzenia do polskiego prawa handlowego miernika oceny biznesowej zwanego "Business Judgement Rule" przy ocenie działań członków organów spółek.
Marcin Wnukowski Justyna Świnka
15.03.2021
Spółki Prawo gospodarcze
Z Prawa upadłościowego nie można wyprowadzać wniosku, że obniżenie wartości przedsiębiorstwa i rozmiar poniesionej szkody przez wierzycieli musi być określony w procentach lub w konkretnej sumie - orzekł Sąd Najwyższy. Sąd okręgowy błędnie orzekł, że prezes spółki nie ponosi odpowiedzialności, gdyż nie wykazano kwotowo ani procentowo obniżenia wartości przedsiębiorstwa
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.03.2021
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Skarbówka może dokonywać przeksięgowań wpłat na poczet podatków. Problem jednak w tym, że często na konto wpłat podatkowych przeksięgowuje również wpływy z mandatów. A po jakimś czasie urząd zaczyna ścigać podatnika za brak zapłaty mandatu, wszczyna egzekucję, a bank ściąga należność z konta. Zdaniem ekspertów, taka praktyka urzędów jest niezgodna z prawem.
Krzysztof Koślicki
15.03.2021
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Po kolizji pojazdu strona pozwana wypłaciła zaniżone odszkodowanie. Powód może domagać się wypłaty kwoty odpowiadającej pełnej wartości szkody. Wyliczając należne świadczenie należy brać pod uwagę koszty konieczne do przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego - orzekł Sąd Rejonowy w Giżycku.
Aleksandra Partyk
14.03.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument
Gdy zakupy w internecie okażą się nieudane, a opłacony towar nie zostanie przesłany, pokrzywdzony klient może zgłosić sprawę organom ścigania. Może również podjąć decyzję o zainicjowaniu sprawy cywilnej. A dla wygranej przed sądem cywilnym może mieć znaczenie to, czy sprawcę prawomocnie skazano za popełnienie przestępstwa,
Aleksandra Partyk
13.03.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument
Ministerstwo Finansów chce przedłużenia terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego, ale tylko dla organizacji non-profit. Wszystkie pozostałe jednostki, których których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2020 roku, sprawozdania muszą przygotować do końca marca. Projekt rozporządzenia w tej sprawie opublikowano w piątek na stronach Rządowego Centrum Legislacji.
Krzysztof Koślicki
12.03.2021
Rachunkowość Doradca podatkowy
Wprowadzony od 1 stycznia 2021 roku przepis przewidujący obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych dla transakcji, w przypadku których rzeczywistym właścicielem jest podmiot z „raju podatkowego” budzi bardzo duże kontrowersje. Prawdopodobnie dlatego Ministerstwo Finansów wydało projekt objaśnień podatkowych – pisze Piotr Prokocki, doradca podatkowy i radca prawny.
Piotr Prokocki
12.03.2021
CIT

Rząd zapowiada dodatkowe wsparcie dla wybranych branż

Małe i średnie firmy Tarcza Antykryzysowa
Przedłużone zostanie wsparcie w ramach Tarczy Branżowej dla branż: gastronomia, hotele i obiekty zakwaterowania; zdrowie fizyczne, w tym siłownie, sport i rekreacja; rozrywka i kultura (targi, fotografia, filmy, estrada, muzea); sprzedaż detaliczna (bazary i targi, odzież i obuwie) - zapowiedział w piątek rząd. Pomoc ma dotyczyć około 300 tysięcy firm.
Krzysztof Sobczak
12.03.2021
Małe i średnie firmy Tarcza Antykryzysowa
Ze względu na wyjątkowo wysoką liczbę zakażeń, rząd wprowadził obostrzenia w kolejnych województwach: mazowieckim i lubuskim. Mają trwać od 15 do 28 marca. Do tego dnia mają też trwać na Warmii i Mazurach i w województwie pomorskim. Z tym, że nauka w szkołach będzie prowadzona w trybie hybrydowym. Natomiast hotele, galerie handlowe, kina, teatry i baseny będą w dalszym ciągu zamknięte.
Krzysztof Sobczak Jolanta Ojczyk
12.03.2021
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Przerzucanie kosztów zmaterializowania ryzyka walutowego na innych jest podręcznikowym przejawem hazardu moralnego – zarzucają frankowiczom i sądom rektorzy. - To jest kolejny głos lobbingu bankowego, pozornie przebrany w strój profesorski – odbijają piłeczkę pełnomocnicy frankowiczów.
Regina Skibińska
12.03.2021
Rynek i konsument Kredyty frankowe
Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN oddaliła kolejną skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego w sprawie odszkodowania OC po wypadku. Dlatego, że niemożliwe okazało się ustalenie rzeczywistej wysokości doznanej przez nią szkody. A w aktach sprawy brak było jakichkolwiek danych co do ceny, jaką powódka uzyskała ze sprzedaży uszkodzonego pojazdu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.03.2021
Prawo cywilne
Jest zielone światło, aby procedować temat opłaty reprograficznej - powiedział w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller. Pod tym hasłem kryje się propozycja nałożenia specjalnej opłaty m.in. na smartfony czy tablety. Zgodnie z projektem, wpływy z tej opłaty miałyby trafić do funduszu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych dla artystów.
Krzysztof Sobczak
11.03.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument
Oszustwa zakupowe, piramidy finansowe oraz subskrypcje-pułapki - to tematy działań zaplanowanych od poniedziałku przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z przypadającym tego dnia Światowym Dniem Konsumenta. Zgodnie z jego hasłem - "Surfuję, sprawdzam, kupuję. Bezpieczny konsument w sieci" - od 15 marca przez cały tydzień UOKiK będzie edukować konsumentów nt. zagrożeń w internecie.
Krzysztof Sobczak
11.03.2021
Rynek i konsument Nowe technologie
Rosnąca liczba postępowań egzekucyjnych sprawia, że dłużnicy często pytają o to, czy komornik może zająć odszkodowanie albo świadczenie otrzymane z umów ubezpieczeniowych. Odpowiedź zależy od tego, o jaką polisę chodzi. Ale jeśli ktoś ma polisolokatę, musi liczyć się z tym, że zostanie pozbawiony oszczędności, które się na niej znajdują.
Regina Skibińska
11.03.2021
Prawo cywilne Finanse

SN: Zażalenie na klauzulę wykonalności do tego samego sądu

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.
Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji co do nadania klauzuli wykonalności, wniesione po wejściu w życie ubiegłorocznej noweli kodeksu postępowania cywilnego, ma rozpoznawać sąd, który je wydał, w składzie trzech sędziów - wskazuje Sąd Najwyższy. To kolejna uchwała przyjęta w ostatnim czasie w związku z pytaniami dotyczącymi zażaleń dewolutywnych i zażaleń poziomych.
Patrycja Rojek-Socha
11.03.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.
Doświadczenia i obserwacje doradców podatkowych pokazują, że sposoby komunikowania się fiskusa z podatnikami łamią zasadę zaufania do organów podatkowych. Problem staje się istotny zwłaszcza teraz, w czasie pandemii, gdzie wiele biur pracuje zdalnie i może być problem z odbiorem korespondencji. A dobra praktyka wysłania choćby sygnału mailem, jakoś się nie przyjęła.
Krzysztof Koślicki
11.03.2021
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Strona nie opłaciła brakującej części opłaty od skargi w terminie. We wniosku o jego przywrócenie zwrócono uwagę, iż czynności nie zostały podjęte w terminie z powodu utrudnień związanych z pandemią COVID-19. Z urzędu wiadomo, że od czasu nastania epidemii dochodzi do różnych zakłóceń w podejmowaniu czynności życia codziennego
Aleksandra Partyk
11.03.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Jest skarga nadzwyczajna ws. inwestycyjnego kredytu frankowego

Prawo cywilne Rynek i konsument Kredyty frankowe
Klient banku posiadający kredyt "frankowy" na cele inwestycyjne po kilku latach zauważył, że jego umowa zawiera klauzule abuzywne i wystąpił o zwrot nadpłaconych jego zdaniem 30 tys. zł. Sprawę w sądzie przegrał, odrzucony został też jego wniosek o wznowienie postępowania w związku z wydaniem przez Trybunał Sprawiedliwości UE wyroku w sprawie Dziubak. RPO składa skargę nadzwyczajną
Krzysztof Sobczak
10.03.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument Kredyty frankowe
Obecne kompetencje Komisji Europejskiej w zakresie mediów są ograniczone, ale chcę, abyśmy określili, w jaki sposób możemy poszerzyć i wzmocnić zestaw narzędzi, którymi dysponuje w tym zakresie Komisja Europejska - powiedziała w środę wiceszefowa KE Viera Jourova. - Potrzebujemy narzędzia, które uzna rolę mediów w demokracji - dodała.
Krzysztof Sobczak
10.03.2021
Administracja publiczna
System kształcenia niedostosowany do potrzeb poszczególnych branż przemysłu, deficyt kadr oraz przepisy prawa pracy - to tylko niektóre z siedmiu kluczowych barier dla rozwoju przemysłu, jakie wskazali przedsiębiorcy. Stały się one podstawą do przygotowania Białej Księgi Rozwoju Przemysłu, którą w środę zaprezentował wicepremier Jarosław Gowin.
Grażyna J. Leśniak
10.03.2021
Prawo pracy
Budżet Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) następcy Programu Inteligentny Rozwój (POR) to 36 mld zł. Będzie wspierał m.in. badania, wdrażanie innowacji, wykorzystywanie zaawansowanych technologii, wzrost konkurencyjności polskich MŚP oraz transformację przemysłową i przedsiębiorczość. Rozpoczęły się konsultacje społeczne, które potrwają do 14 kwietnia 2021 r.
Krzysztof Sobczak
10.03.2021
Prawo gospodarcze Prawo unijne
Firma Jeronimo Martins Polska została zobowiązana przez prezesa UOKiK do zorganizowania akcji edukacyjnej dla konsumentów, w wyniku której mogą oni otrzymać bony na zakupy o łącznej wartości 7,5 mln złotych. Urząd stwierdził, że właściciel sklepów Biedronka zamieszczał regulaminy promocji z opóźnieniem, a w sytuacji, gdy nie odpowiadał na reklamacje w terminie, nie uznawał roszczeń konsumentów.
Krzysztof Sobczak
10.03.2021
Rynek i konsument
Po niedawnym upomnieniu przez Komisję Europejską, Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało o podpisaniu aneksów do "planu urządzania lasu", które mają odpowiadać na oczekiwania dotyczące ochrony Puszczy Białowieskiej. Ale umożliwiają one także powrót do wycinki drzew w tym kompleksie leśnym. Obrońcy puszczy nie rezygnują i zamierzają protestować.
Krzysztof Sobczak
10.03.2021
Środowisko Prawo unijne
Okres dyżuru pozazakładowego stanowi w całości czas pracy tylko wtedy, gdy nałożone na pracownika ograniczenia bardzo znacząco wpływają na jego zdolność do zarządzania w tym okresie czasem wolnym. Trudności organizacyjne, jakie okres dyżuru może spowodować dla pracownika, będące konsekwencją czynników naturalnych lub jego swobodnego wyboru, są bez znaczenia
Grażyna J. Leśniak
10.03.2021
Prawo pracy Prawo unijne
Możliwe od siedmiu miesięcy uproszczone postępowania restrukturyzacyjne pozwalają w sprawny i zwykle bezpieczny zarówno dla dłużników, jak i wierzycieli sposób ułożenie swoich zobowiązań i ochronę przed egzekucją w czasach kryzysu - piszą adwokat Bartosz Magnowski i radca prawny Wojciech Młocek. I pozytywnie oceniają zamiar zostawienia uproszczonej restrukturyzacji na stałe.
Bartosz Magnowski Wojciech Młocek
10.03.2021
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Zwroty wpłat za imprezy turystyczne odwołane z powodu pandemii dobiegają końca - informuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Już ostatni podróżni dostali powiadomienia o konieczności zweryfikowania danych. Jeśli nie zrobią tego w ciągu dwóch tygodni, nie dostaną pieniędzy z Turystycznego Funduszu Zwrotów. To jednak nie zamyka im drogi do odzyskania wpłaconych środków.
Regina Skibińska
10.03.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument Koronawirus a prawo
Do uzgodnień międzyresortowych został skierowany projekt rozporządzenia określający częstotliwość i sposób przeprowadzania badań u norek. Nowe przepisy określają, że wymazy od tych zwierząt będą pobierane dwa razy w roku. Resort rolnictwa wyjaśnia to zagrożeniem wynikającym z COVID-19 i ryzykiem transmisji wirusa ze zwierząt na ludzi.
Patrycja Rojek-Socha
09.03.2021
Środowisko Koronawirus a prawo

Zakup komputerów z nowymi rekomendacjami UZP

Zamówienia publiczne Administracja publiczna
Urząd Zamówień Publicznych wydał nowe rekomendacje dotyczące zamówień na zestawy komputerowe. To jest bardzo potrzebny i długo wyczekiwany przez branżę dokument. Poprzednia jego wersja powstała bowiem dziewięć lat temu, a przez ten czas nastąpił duży postęp technologiczny.
Jolanta Ojczyk
09.03.2021
Zamówienia publiczne Administracja publiczna
Rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, która ma elektronizować postępowania upadłościowe, ale nie tylko. Wprowadza też dobre zmiany w prawie restrukturyzacyjnym. Zgodnie z nimi z uproszczonego postępowania wprowadzonego Tarczą 4.0 będzie można korzystać także po 31 czerwca br.
Jolanta Ojczyk
09.03.2021
Prawo gospodarcze