Sejm uchwalił już projekt nowelizacji ustawy o VAT, który przesuwa datę wdrożenia obowiązkowego KSeF z 1 lipca 2024 r. na 1 lutego 2026 r. Ministerstwo Finansów zapowiada, że przygotuje kolejny projekt, który po pierwsze - uprości przepisy, a po drugie - będzie zakładał dwie daty wdrożenia KSeF, w zależności od wielkości firm. Data 1 lutego 2026 r. ma dotyczyć największych podmiotów. Te, których przychody będą niższe niż 200 mln zł – wdrożą KSeF od 1 kwietnia 2026 r.

 

Przedsiębiorcy pytają, co dalej

Przedsiębiorcy zastanawiają się, jaką strategię przyjąć w tej sytuacji.

Janina Fornalik, doradca podatkowy, partner w MDDP zwraca uwagę, że wiele firm, głównie największe podmioty, było już prawie gotowych na wdrożenie KSeF od 1 lipca br. Teraz z rezerwą podchodzą do zapewnień Ministerstwa Finansów, że podatnicy nie musieli dokonywać istotnych zmian, ani ponosić dodatkowych wydatków. Ministerstwo Finansów planuje uchwalić ustawę do końca tego roku, by dać przedsiębiorcom ponad roczny okres vacatio legis.

- Moim zdaniem przedsiębiorcy powinni wstrzymać się z kontynuacją prac, dopóki nie poznamy ostatecznej wersji przepisów. Mimo zapewnień Ministerstwa Finansów powstają obawy, iż ci, którzy są już na finiszu wdrażania obowiązkowego KSeF, będą musieli wprowadzić kolejne zmiany i ponieść dodatkowe koszty – uważa.

Prace nad KSeF istotnie spowolniły 

Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan wskazuje, że najmniej zaawansowani we wdrożeniu KSeF są mali przedsiębiorcy, średni czekali na rozwiązania dostarczane przez firmy informatyczne, a najwięksi - najbardziej zaawansowani - zawiesili obecnie procesy wdrożeniowe. - Generalnie po ogłoszeniu przez MF zmiany terminu, prace nad wdrożeniem KSeF istotnie spowolniły - mówi Przemysław Pruszyński. - Co oczywiście nie oznacza, że dialog nad kształtem zmian i przepisów został zamknięty, wciąż dyskutowanych jest wiele kwestii i rozwiązań technicznych - dodaje.

Według Arkadiusza Łagowskiego, doradcy podatkowego, partnera w Kancelarii Chojnacka & Łagowski Doradcy Podatkowi, to jaką strategię przyjąć, zależy od etapu zaawansowania prac. Potrzebne są jednak dodatkowe wyjaśnienia ze strony MF.

- Część przedsiębiorców, szczególnie duże podmioty, były w pełni przygotowane na wdrożenie KSeF od 1 lipca. Większość jednak dopiero czekała na rozwiązania, które miały im dostarczyć firmy informatyczne. Te podmioty raczej nie powinny teraz rozpoczynać żadnych działań. Z kolei te, które były już niemal gotowe, mogłyby przystąpić do dobrowolnego KSeF. I tu powstaje pytanie, czy byłoby to w pełni bezpieczne. Zakładam, że wskazane przez MF problemy, które doprowadziły do zmiany terminu, dotyczą zbyt małej przepustowości, a nie np. ewentualnego ryzyka wycieku informacji. Jednak przedsiębiorcy powinni mieć co do tego pewność. Ministerstwo Finansów powinno przedstawić jednoznaczne informacje, że dobrowolne korzystanie z KSeF nie budzi obecnie żadnych zagrożeń co do bezpieczeństwa danych – mówi Arkadiusz Łagowski.

Według niego, w najtrudniejszej sytuacji znalazły się firmy informatyczne, które pracowały nad rozwiązaniami technicznymi w zakresie KSeF. – Te firmy poniosły wysokie koszty, zaangażowały zespoły, a teraz będą musiały zacząć od nowa - przekonuje.

Polecamy też nagranie szkolenia: KSeF po konsultacjach Ministerstwa Finansów >

 

Czy za kilka lat musimy wdrożyć e-fakturowanie unijne

Jeszcze więcej obaw budzi jednak kwestia wdrożenia unijnego pakietu legislacyjnego VAT in the Digital Age (ViDA), nad którym pracuje Rada UE i który ma wprowadzić e-fakturowanie na poziomie europejskim. Pierwotnie planowano wprowadzenie zmian w 2028 roku, ale w czerwcu ma być ogłoszona nowa data. Zakłada się, że termin zostanie przesunięty na lata 2030-2032.  Powstają wątpliwości, czy po wdrożeniu KSeF w 2026 r. przedsiębiorcy nie będą musieli w niedługim okresie ponownie wdrażać zasad fakturowania narzuconych przez VIDA.

Czytaj również: MF: Obligatoryjny KSeF od lutego 2026 roku >>

MF zapewnia, że podejmie działania, aby polski system e-faktur był jak najbardziej zgodny z unijnym pakietem VIDA. Ponadto Polska, ze względu na wdrożenie KSeF, będzie miała okres przejściowy na ewentualne dostosowanie do systemu unijnego.

- Będziemy się starać, żeby KSeF był dostosowany do systemu VIDA, który ma wejść obligatoryjnie w 2030 r. Dostosowanie KSeF do tego systemu będzie przedłużone do 2035 r. Jeśli będą potrzebne jakiekolwiek dostosowania, mamy czas do 2035 r. – poinformował szef KAS.

- Zgodnie z najnowszym projektem nowelizacji dyrektywy VAT z 8 maja br., faktury elektroniczne w wymaganym formacie europejskim mają być obowiązkowe od 2030 r., z okresem przejściowym do 2035 r. dla transakcji krajowych. A to oznacza, że w dalszej perspektywie polscy przedsiębiorcy, mimo okresu przejściowego, musieliby wdrożyć zmiany w schemie KSeF pod kątem dostosowania e-faktur do standardu europejskiego. Format e-faktury wymagany w ramach ViDA różni się od formatu KSeF, wymaga mniej danych. W tej sytuacji powstaje jednak pytanie, czy nie warto rozważyć dostosowania KSeF do wymagań pakietu ViDA, aby polscy podatnicy nie musieli ponosić w przyszłości dodatkowych nakładów – mówi Janina Fornalik.

Zwraca też uwagę, że Polska uzyskała zgodę Rady UE na stosowanie KSeF do końca 2026 r. MF wystąpiło już wcześniej o przedłużenie derogacji na kolejne lata, ale dotychczas nie ma jeszcze decyzji przedłużającej derogację. Aby ją uzyskać, Polska musi przedstawić korzyści płynące z KSeF i dla budżetu i dla podatników. Jednak w sytuacji, gdy termin wdrożenia obowiązkowego KSeF przesunięto na luty 2026 r., przedstawienie tych korzyści może być utrudnione.

Również według Kamila Chmielewskiego, menedżera w Zespole ds. Podatków Pośrednich w KPMG w Polsce, wdrożenie ViDA budzi wiele pytań.

- Minister zapowiedział, iż będą podejmowane prace aby KSeF był jak najbardziej zgodny z unijnym systemem VIDA (VAT in Digital Age). Należy pamiętać, że w ramach projektu VIDA Komisja Europejska będzie dążyć do harmonizacji rozwiązań e-fakturowych na poziomie unijnym. Koncepcja VIDA zakłada brak walidacji wystawianych e-faktur przez organy podatkowe, a zatem jest to zupełnie inne podejście niż to, na którym jest oparty KSeF, czyli przesyłanie e-faktur za pośrednictwem centralnego systemu. W jaki sposób (czy?) te dwa rozwiązania będą ze sobą funkcjonować, dowiemy się w przyszłości - mówi Kamil Chmielewski. 

 


Czy będzie można odliczyć koszty

Janina Fornalik zwraca też uwagę na dobrą widomość - mimo iż MF nie przewiduje dotychczas specjalnej ulgi na wdrożenie KSeF, skarbówka pozwala w określonych przypadkach skorzystać z ulgi B+R. Potwierdzeniem tego jest interpretacja z 15 stycznia 2024 r. (nr 0114-KDIP2-1.4010.621.2023.2.AZ), dotycząca spółki specjalizującej się we wdrożeniu KSeF na rzecz klientów. Prowadzone przez nią prace nie mają rutynowego charakteru, ale charakteryzują się innowacyjnym podejściem i niepewnością co do efektu końcowego. Dyrektor KIS potwierdził, że opisane we wniosku prace B+R wypełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, a spółka może skorzystać z ulgi B+R na wynagrodzenie pracowników.

Polecamy analizy dostępne w LEX:

KSeF - zagadnienia prawne

KSeF - zagadnienia techniczne

Struktura KSeF

KSeF w biurze rachunkowym