Ministerstwo Finansów podsumowało w czwartek konsultacje dotyczące wejścia w życie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur. Nie ma daty, ale jest kilka niespodzianek.

- Od KSeF nie ma odwrotu. Na przełomie kwietnia i maja będziemy w stanie podać nową datę – powiedział w czwartek minister finansów Andrzej Domański.

Wiceminister finansów Jarosław Neneman zapowiedział, że na początku kwietnia MF przedstawi projekt nowelizacji i specyfikacje techniczne, w których uwzględnione zostaną zmiany. Podkreślił, że zmiany będą takie, aby poprawić system, ale „bez jego wywracania”. Proces legislacyjny ma być szybki.

Jeden termin dla wszystkich podatników

Z kolei wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda poinformował, że będzie jeden termin wdrożenia KSeF dla wszystkich podatników.

- Zdecydowaliśmy, aby termin wejścia w życie KSeF dla czynnych podatników VAT oraz dla podmiotów z VAT zwolnionych, był taki sam – powiedział Łoboda.

Dotychczas zakładano, że obowiązkowy Krajowy System e-Faktur od 1 lipca 2024 r. obejmie podatników VAT czynnych, a od 1 stycznia 2025 r. podatników zwolnionych z VAT.

- To dobre rozwiązanie, ponieważ dzięki temu podatnicy nie będą musieli wprowadzać systemu weryfikacji, czy odbiorcą faktury jest podatnik VAT czynny czy zwolniony – mówi Janina Fornalik, doradca podatkowy, partner w MDDP.

Faktury konsumenckie w KSeF

- Pozytywnych zmian jest więcej. Ministerstwo uwzględniło część postulatów zgłaszanych przez podatników w trakcie konsultacji, co pomoże rozwiązać szereg istotnych problemów, chociaż nie wszystkie – dodaje Janina Fornalik.

Jako przykład podaje jednolity termin wdrożenia KSeF oraz możliwość dobrowolnego wystawiania faktur w KSeF również dla konsumentów, nie tylko podatników. Byłoby to pozostawione do decyzji sprzedawcy. Przypomnijmy, że dotychczas zakładano, że obowiązkowe będzie wystawianie faktur w KSeF dla podatników (B2B). Natomiast faktury dla konsumentów (B2C) mają być wystawianie poza KSeF, a ich wystawienie w systemie byłoby błędem.

-  MF proponuje rozwiązanie określone jako samoidentyfikacja nabywcy. Zgodnie z tą propozycją nabywca, podając przy zakupie numer NIP, będzie identyfikowany jako podatnik. Rozwiąże to istotny problem związany z odpowiedzialnością sprzedawcy za identyfikację nabywcy. Co ważne, jeśli nabywca nie poda numeru NIP, nie będzie potem mógł zaliczyć wydatków wykazanych na fakturze do kosztów uzyskania przychodów – wyjaśnia Janina Fornalik.

Resort chce też wydłużyć okres, w którym podatnicy nie byliby karani za błędy - ma być dłuższy niż pół roku.

Będą załączniki, ale nie dla wszystkich

Również Magdalena Jaworska, radczyni prawna, partnerka w Quidea podkreśla, że konsultacje były bardzo potrzebne i zostały pozytywnie odebrane przez uczestników. 

- Widać było, że MF chce postawić na dialog z biznesem i wsparcie podatników, szczególnie tych małych i średnich, stawiając sobie za cel przeprowadzenie intensywnej akcji edukacyjnej. Kolejne etapy KSeF to podanie podatnikom zmodyfikowanego pakietu regulacji prawnych oraz ostatecznego terminu wejścia w życie obligatoryjnego KSeF (termin ma być podany około maja 2024 r.). Kwestie legislacyjne mają zostać zamknięte do końca czerwca – mówi Magdalena Jaworska.

Dodaje, że o ile ktoś miał jeszcze nadzieje, że system nie wejdzie w życie, to na spotkaniu podsumowującym przedstawiciele MF rozwiali już wszelkie domysły w tym zakresie. Padła zdecydowana deklaracja ze strony MF, że system zdecydowanie wejdzie w życie. Na termin musimy jeszcze chwilę poczekać, jednak z perspektywy biznesu, takie oświadczenia są bardzo cenne.

- Co jest pewne, to to że nie jest przewidziane wchodzenie do systemu etapami w zależności od rodzaju podatnika. Wydaje się, że takie rozwiązanie zadowoli większość podatników. Zgłaszane były bowiem podczas konsultacji problemy w prawidłowej identyfikacji podatników dla celów objęcia ich KSeF (np. dotyczące sprawdzenia statusu podatnika zwolnionego). Na plus należy również ocenić możliwość przesyłania do KSeF faktur wraz z załącznikami. Niestety takie rozwiązanie ma być przewidziane tylko dla wybranych branż (media/ telekomy/ inne zbiorcze). Od strony technicznej ma być dostępna specjalna schema, która ma stanowić załącznik do faktury. Oznacza to, że pozostała cześć podatników spoza wybranych grup nadal musi się zmierzyć z odpowiednim zarządzeniem kwestią obiegu załączników do faktur – mówi Magdalena Jaworska.

Fakturę będzie można dosłać do KSeF następnego dnia

- Ministerstwo łagodzi też podejście do wystawiania faktur w trybie offline. Sprzedawca będzie mógł je wystawiać w dowolnej formie z kodem QR i dopiero następnego dnia przesłać do KSeF. To korzystane rozwiązanie np. w przypadku wystawiania faktury w sklepie dla podmiotu zagranicznego, który nie będzie miał dostępu do faktury w KSeF. To też wyjście naprzeciw małym podatnikom. Ma być jednak dostępne tylko w okresie przejściowym, którego na razie nie podano, a to oznacza, że w dłużej perspektywie może to być problem – mówi Janina Fornalik.

Zgodnie z propozycją MF przedsiębiorcy uzyskają możliwość wystawiania faktur papierowych w sytuacji, kiedy pojedyncza faktura ma wartość poniżej 450 zł, a łączna wartość faktur w miesiącu nie przekracza 10 tys. zł. Poza tym sprzedaż potwierdzaną fakturami papierowymi trzeba będzie dodatkowo oznaczyć w ewidencji JPK_VAT. Ten sam obowiązek będzie dotyczyć także faktur wystawionych poza systemem lub w czasie awarii i nie wprowadzonych w terminie do systemu.

Nadal są problemy do rozwiązania

- Zmian jest na tyle dużo i są na tyle istotne, że wprowadzenie KSeF 1 stycznia 2025 r. wydaje się mało realne. Co więcej powstaje też pytanie dotyczące tego, w jaki sposób KSeF ma się do unijnego pakietu ViDA (VAT in the Digital Age), przewidującego ujednolicenie e-faktur dla wszystkich krajów członkowskich w transakcjach wewnątrzwspólnotowych. Pakiet VIDA jest priorytetem dla Komisji Europejskiej. Ministerstwo Finansów nie widzi problemu. Może się jednak okazać, że Polska zbytnio się pospieszyła z wdrożeniem KSeF i za kilka lat przedsiębiorcy będą musieli dostosować się do pakietu VIDA, czyli unijnego formatu e-faktur, co będzie oznaczać kolejne inwestycje – mówi Janina Fornalik.

Nadal pozostają też obszary, w których MF nie planuje zmian.

Wbrew postulatom przedsiębiorców nie zmieni się zasada, zgodnie z którą datą wystawienia faktury będzie data jej przesłania do KSeF.

Nie będzie też zmian w zakresie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z przepisami podmioty zarejestrowane w Polsce do VAT, ale nie posiadające tu stałego miejsca prowadzenia działalności, nie muszą przystępować do KSeF. W praktyce powstają jednak wątpliwości, jak należy rozumieć ten termin. MF zapowiada, że wyda objaśnienia odnoszące się do kwestii związanych z definicją stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, co jest kluczowe dla określenia czy dany przedsiębiorca będzie objęty obowiązkowym e-fakturowaniem.

Czytaj również: Przepisy o KSeF wejdą w życie bez istotnych zmian >>