Jak poinformowała w środę 31 grudnia 2014 wieczorem rzeczniczka świętokrzyskiego oddziału NFZ Beata Szczepanek, część informacji o aneksowaniu umów na kolejny rok świadczeniodawcy przesłali do kieleckiego biura Funduszu faksem. Oryginały umów będą wysłane pocztą, muszą bowiem zostać zweryfikowane.

O godzinie 16 na 183 gabinety lekarzy POZ w regionie, umów na 2015 rok nie miało podpisanych 13. Chodziło głównie o gabinety lekarzy zrzeszonych w Porozumieniu Zielonogórskim (PZ).

Pracownicy oddziału dyżurowali w biurze z Kielcach do północy 31 grudnia 2014 – pracę przedłużono licząc na dostarczenie umów przez świadczeniodawców, którzy wcześniej nie zdecydowali się ich podpisać.

Świętokrzyski NFZ licząc się z sytuacją, w której nie wszyscy lekarze mieliby podpisane umowy, zabezpieczył świadczenia dla ich pacjentów w ośmiu placówkach regionu . Fundusz podpisał z nimi dodatkowe umowy.

Czytaj: Zarządzenie prezesa NFZ: POZ w izbach przyjęć i SOR-ach >>>

1 stycznia 2015 pracownicy świętokrzyskiego biura NFZ będą dyżurowali w biurze i udzielali informacji pacjentom na temat pracy przychodni w nowym roku. Tego dnia od godzinz 15 ruszy też bezpłatna całodobowa infolinia, pod której numerem pacjenci regionu będą mogli uzyskać informacje na ten temat – numer 0-800-060-213 (z telefonu komórkowego bez początkowego zera).

Szczegółowe informacje dotyczące opieki POZ dla pacjentów w regionie można znaleźć na stronie internetowej: www.nfz-kielce.pl

W poniedziałek 29 grudnia 2014 fiaskiem zakończyły się rozmowy lekarzy zrzeszonych w PZ z resortem zdrowia w sprawie zasad funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w nowym roku. PZ zapowiedziało, że po 1 stycznia 2015 lekarze zrzeszeni w tej organizacji nie otworzą gabinetów, co oznacza, że w całej Polsce może być zamkniętych okoo 40 procent z nich. Najwięcej gabinetów ma być zamkniętych w województwach: lubuskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, podkarpackim, opolskim i łódzkim. Do PZ należy tam ponad połowa lekarzy. (pap)

Więcej informacji na ten temat:  www.zdrowie.abc.com.pl