Przeglądy lekowe - dobry pomysł psują złe założenia

Opieka zdrowotna Farmacja

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego przeglądów lekowych. Chodzi o to, by farmaceuci weryfikowali, czy brane przez pacjenta liczne leki są dla niego odpowiednie. Pomysł jest bardzo dobry, bo znacznie odciąży lekarzy. Problem w tym, że program ma pełno luk, które sprawią, że może nie zadziałać.

19.08.2021

Reforma psychiatrii bez wsparcia Marka Balickiego

Opieka zdrowotna Zarządzanie

Od wtorku Marek Balicki nie jest już pełnomocnikiem ministra zdrowia do spraw reformy w psychiatrii. Jak ustaliło Prawo.pl, Adam Niedzielski odwołał go na jego wniosek złożony w czerwcu. Obecnie więc za reformę tej ważnej dziedziny, zwłaszcza w czasie pandemii, odpowiada jedynie zespół doradczy ministra zdrowia, któremu przewodniczy zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego MZ.

18.08.2021

CBOS: 62 proc. Polaków skorzystało podczas pandemii z teleporad

Opieka zdrowotna

W czasie pandemii i ograniczeń w dostępie do opieki medycznej 62 proc. Polaków przynajmniej raz skorzystało z telefonicznej porady lekarskiej. 49 proc. odbyło osobistą wizytę u lekarza – wynika z sondażu CBOS. Przynosi on też informację, że korzystanie z porad lekarskich jest bardziej powszechne wśród osób z wyższym wykształceniem, a najmniej wśród tych z wykształceniem podstawowym.

13.08.2021

RPO: Nie można ograniczać praw niezaszczepionych studentów

Dla studenta Opieka zdrowotna Koronawirus szczepienia

Uczelnie nie mogą różnicować sytuacji studentów zaszczepionych i niezaszczepionych, nie ma ku temu podstaw prawnych - uważa rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek, który skierował w tej sprawie pismo do Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Apeluje jednak o stworzenie wspólnych zasad. Zwrócił się też do MEiN o podjęcie działań legislacyjnych.

13.08.2021

Ministerstwo Zdrowia powołało specjalny zespół w sprawie ratownictwa medycznego

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Resort zdrowia opublikował zarządzenie o utworzeniu Zespołu, który zajmie się opracowywaniem zmian organizacyjnych w ratownictwie medycznym. Zarządzenie wchodzi właśnie w życie, a pierwsze posiedzenie ma zostać zwołane do końca trzeciego tygodnia sierpnia br. Zespół zakończy swoją działalność nie później niż 30 listopada 2021 roku.

13.08.2021

Choć osoba głucha jest zdolna do pracy, w Polsce łatwo jej nie znajdzie

Prawo pracy Opieka zdrowotna

Brak standardów orzekania niepełnosprawności dla głuchych czy niedosłyszących kandydatów np. na kierowców oraz piętnujący charakter nazewnictwa wykorzystywanego w orzecznictwie, to powody trudnej sytuacji tej grupy osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Ministerstwo odpiera zarzuty, ale przyznaje, że pracuje nad wprowadzeniem nowego systemu orzecznictwa

13.08.2021

LUX MED Onkologia z pozwoleniem na transplantologię

Opieka zdrowotna

LUX MED Onkologia otrzymała pozwolenie na pobieranie i przeszczepianie komórek krwiotwórczych. Tym samym niebawem dołączy do grona wysokospecjalistycznych ośrodków prowadzących nowoczesne terapie transplantologiczne. Firma zapowiada rozpoczęcie prac nad uruchomieniem Centrum Terapii Komórkowych, które w 2022 r. ma kwalifikować do zabiegów pierwszych chorych.

12.08.2021

UOKiK ma zastrzeżenia do przejęcia przez Lux Med lecznic w Toruniu

Opieka zdrowotna Ochrona konkurencji

Przejęcie przez Lux Med spółki Lecznice Citomed z Torunia może doprowadzić do ograniczenia konkurencji na lokalnych rynkach prywatnych usług medycznych oraz diagnostyki obrazowej obejmujących Toruń i okolice - ocenia Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urząd zastrzega jednak, że te wątpliwości nie przesądzają o końcowej decyzji w tej sprawie.

11.08.2021

Kaźmierczyk: Szpitale zyskają na ujednoliceniu opasek identyfikujących i monitoringu

Pacjent Opieka zdrowotna RODO

W sprawie opasek identyfikujących pacjentów warto przyjąć powszechny standard, wypracowany w gronie przedstawicieli m.in. świadczeniodawców i organizacji pacjenckich, by nie dochodziło do tego, że w każdym szpitalu ten sam pacjent będzie miał różny zakres danych na opasce. Większe możliwości w stosowaniu monitoringu też poprawią bezpieczeństwo, o ile nie będą nadużywane

11.08.2021

NSA: Szpital ma obowiązek przeciwdziałać zakażeniom u pacjentów

Pacjent Opieka zdrowotna

Szpitale mają obowiązek wykonywania badań przesiewowych pacjentów, aby ustalić, czy w środowisku szpitalnym występują dane patogeny, a następnie zrewidować dotychczasowy sposób działania, by nie dopuścić do zakażeń - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. I dodał, że konieczne było wdrożenie procedury pozwalającej na szybkie wykrycie źródła zakażenia i izolację chorego.

10.08.2021

WSA: Obciążenie pacjenta kosztami leczenia niemożliwe po 5 latach

Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał decyzję, którą ustalił obowiązek poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej. Rozstrzygnięcie to zostało wyeliminowane z obrotu prawnego, a prowadzone w tej sprawie postępowanie administracyjne umorzono. Organ nie mógł bowiem wydać takiego rozstrzygnięcia z uwagi na upływ pięciu lat od pobytu pacjenta w szpitalu.

07.08.2021

Pocovidowcy dostaną e-stetoskopy, ale bez dodatkowego oprogamowania

Nowe technologie Opieka zdrowotna

Wkrótce tysiąc elektronicznych stetoskopów trafi do chorych na przewlekłe choroby płuc po przebytym COVID-19. To w ramach programu pilotażowego Ministerstwa Zdrowia. Elektroniczne stetoskopy otrzyma 30 placówek, które zakwalifikowały się do programu. Sprzęt będzie stosowany w celu zdalnej diagnostyki w ramach teleporady z wykorzystaniem platformy Domowa Opieka Medyczna.

07.08.2021

Będą bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla wybranych osób i grup zawodowych

Pacjent Opieka zdrowotna

Ministerstwo Zdrowia chce zapobiegać grypie w sezonie 2021/2022, wprowadzając szczepienia ochronne. Objęte nimi będą m.in. osoby zatrudnione w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, farmaceuci i technicy farmaceutyczni zatrudnieni w aptekach ogólnodostępnych, diagności laboratoryjni, nauczyciele, funkcjonariusze i żołnierze oraz osoby urodzone nie później niż w 1946 r. Szczepienia będą wykonywane do 31 marca 2022 r.

06.08.2021

Niedzielski: Rada Medyczna rekomenduje podanie trzeciej dawki szczepionki

Opieka zdrowotna Koronawirus szczepienia

Rada Medyczna zarekomendowała podanie trzeciej dawki szczepionki grupom najbardziej narażonym na koronawirusa – poinformował w czwartek, w radiu RMF FM Adam Niedzielski, minister zdrowia. Zapewnił, że stara się wyważyć, ile jest w tym wartości dodanej dla zdrowia publicznego, a ile - interesu firm farmaceutycznych, które chcą sprzedać więcej.

05.08.2021

Chmielowiec: Bezpieczeństwo pacjentów będzie lepiej chronione

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Pacjent będzie miał teraz realny wybór, czy chce skorzystać z szybkiej i prostej ścieżki pozasądowej usytuowanej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, czy długiej i drogiej - sądowej. Na taką zmianę czekaliśmy od lat, w końcu ujrzał światło dzienne projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Za przepisami muszą jednak iść jeszcze działania zmierzające do zmiany postaw i budowania kultury otwartości w środowisku medycznym – mówi Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.

05.08.2021

Nocna i świąteczna pomoc lekarska ma być usprawniana

Opieka zdrowotna

Minister zdrowia Adam Niedzielski powołał Zespół, który zajmie się udoskonaleniem nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Na jego czele stanie Anna Goławska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, nadzorująca prace Departamentu Innowacji.

04.08.2021

Najpierw powiadomienie rodziny, potem wypis ze szpitala chorego na Alzheimera

Pacjent Opieka zdrowotna

Osoby chorej na Alzheimera lub demencję starczą nie będzie można wypisać ze szpitala do domu na jej żądanie, jeśli wcześniej nie zostanie o tym powiadomiona rodzina. Ministerstwo Zdrowia zmienia przepisy po tragedii, do której doszło wiosną tego roku, gdy zginął pacjent. O zmianę prawa apelował szpital, w którym miało miejsce to zdarzenie.

03.08.2021

Korycińska: Skuteczna profilaktyka zmniejszy liczbę chorych na raka

Pacjent Opieka zdrowotna

Do tej pory Polacy chorowali na raka nieco rzadziej, niż mieszkańcy innych krajów Unii Europejskiej. Nasi pacjenci są jednak zbyt późno leczeni i dlatego mamy dużo wyższą śmiertelność. Cała nadzieja w profilaktyce, szczególnie dotyczącej zapobiegania nowotworom, ale została ona w naszym kraju praktycznie zmarginalizowana – zauważa Dorota Korycińska, prezes zarządu Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej.

31.07.2021

Opaski w szpitalach - bezpieczeństwo wygrało z RODO

Opieka zdrowotna Zarządzanie

Od 1 stycznia 2022 roku szpitale na opaskach identyfikujących pacjenta mają podawać jego imię, nazwisko i datę urodzenia. Eksperci od RODO protestują, bo to ułatwia identyfikację chorych. Ich zdaniem trzeba wprowadzić centralny system do sczytywania kodów z opasek. Tyle, że szpitali na to nie stać. Placówki cieszą się ze zmiany prawa, bo mogą zapewnić pacjentom większe bezpieczeństwo.

28.07.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski