Będą zmiany w wyliczaniu odpłatności za pobyt w DPS i ZOL, ale nie wiadomo kiedy

Pomoc społeczna Finansowanie zdrowia

Ministerstwo Rodziny pracuje nad wyłączeniem świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji z wliczania do dochodu ubiegających się o świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej. Oznacza to, że tzw. 500+ dla osób niesamodzielnych, nie byłoby brane pod uwagę m.in. przy odpłatności za pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, czy pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

10.02.2022

Będą wyższe wyceny w psychiatrii dziecięcej, ale w środowiskowej niższe

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Ministerstwo twierdzi, że reformuje psychiatrię dziecięcą i podnosi wyceny świadczeń udzielanych przez psychiatrów i psychologów. Ale związek zawodowy psychologów twierdzi, że środowiskowe ośrodki, a więc położone blisko domu, otrzymają mniej za świadczone usługi. W efekcie psycholodzy wybiorą sektor prywatny, a potrzebujący ich pomocy będą musieli zapłacić za nią z własnej kieszeni.

10.02.2022

Magdziarz: Wynik operacyjny szpitali to nie jest dobre kryterium kategoryzacji

Finansowanie zdrowia Zarządzanie

Kategoryzacja szpitali oparta na wyniku operacyjnym budzi wątpliwości. Znacznie lepszym wskaźnikiem rentowności byłby wynik ze sprzedaży z działalności podstawowej. Z tym, że wszystkie placówki podlegające kategoryzacji musiałyby faktycznie wdrożyć rachunek kosztów - mówi Paweł Magdziarz, partner zarządzający w FORMEDIS Medical Management & Consulting.

08.02.2022

Lekarze nie chcą projektu reformującego szpitale

Finansowanie zdrowia Zarządzanie

Trudno nie odnieść wrażenia, że ukryty cel ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa to wymiana kadry kierowniczej szpitali – uważa Naczelna Rada Lekarska. Ministerstwo Zdrowia dąży do stworzenia przekonania, że to błędy w zarządzaniu szpitalami są przyczyną ich narastającego zadłużenia, a nie ich chroniczne niedofinansowanie.

03.02.2022

Wyższe wyceny świadczeń dla szpitali, niższy wskaźnik korygujący

Finansowanie zdrowia

Od stycznia 2022 r. szpitale, które mają podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, będą miały obniżany współczynnik korygujący w przypadku wzrostu wyceny wartości świadczeń opieki zdrowotnej. Placówki, które nie będą się zgadzały z nowymi zasadami umów, będę mogły je wypowiedzieć w ciągu 30 dni.

02.02.2022

Pakulski: Trzeba oddłużyć szpitale, ale też zlikwidować źródło tego zjawiska

Finanse samorządów Finansowanie zdrowia

Zadłużenie szpitali powinno zostać spłacone, ponieważ niesie ryzyko wyprowadzenia z systemu ochrony zdrowia gigantycznych funduszy z tytułu przeterminowanych zobowiązań. W interesie publicznym jest przeznaczanie składek zdrowotnych na zaspokajanie potrzeb obywateli, a nie na odsetki od długów - przekonuje Marcin Pakulski, były prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

25.01.2022

Covid sprzyja prywatnym ubezpieczeniom zdrowotnym

Finansowanie zdrowia

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 3,7 mln Polaków, czyli o 17 proc. więcej niż w 2020 roku. Na koniec trzeciego kwartału 2021 roku, Polacy wydali na prywatne ubezpieczenia zdrowotne ponad 760 milionów złotych. Jest to o blisko 15 proc. więcej niż w roku poprzednim i wyraźnie widać trend wzrostowy.

24.01.2022

Pracodawcy ochrony zdrowia: Wysokie ceny energii zagrożeniem dla świadczeń

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Podwyżki cen paliw gazowych w Polce stanowią bezprecedensowe zagrożenie płynności finansowej nie tylko w odniesieniu do gospodarstw domowych, ale także podmiotów wykonujących działalności leczniczą, w tym szpitali i przychodni - pisze w wystąpieniu do premiera Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia. I zwraca uwagę na zagrożenie dostępności do świadczeń medycznych.

20.01.2022

Samorząd lekarski krytycznie o zmianach w finansowaniu świadczeń

Finansowanie zdrowia

Nie zgadzamy się na proponowaną zasadę kompensacji wszelkich wzrostów finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z dotychczas przyznanych środków przeznaczonych np. na podwyżkę wynagrodzeń - tak prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej odniosło się do rozporządzenia zmieniającego ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

19.01.2022

Lewiatan: Nowe przepisy ograniczą dostęp do usług zdrowotnych

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Przygotowywane przez ministra zdrowia nowe przepisy, dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej, ograniczą pacjentom dostęp do usług zdrowotnych i spowodują, że będą musieli korzystać z prywatnej opieki zdrowotnej, gdzie za świadczenia trzeba płacić – ostrzega Konfederacja Lewiatan.

18.01.2022

Od lutego będą nowe, niekorzystne wyceny rehabilitacji

Pacjent Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Narodowy Fundusz Zdrowia nie wycofał się z niekorzystnych zasad wyceny rehabilitacji domowej i ambulatoryjnej. Jedynie dodał dwa nowe świadczenia: zabieg masażu wart 18 zł oraz 15 minut rehabilitacji domowej za które zapłaci ok. 15 zł. Krajowa Izba Fizjoterapeutów protestuje, bo nowe wyceny nie odzwierciedlają obecnej sytuacji finansowej.

17.01.2022

Dwa ministerstwa przygotowują strategię dla osób starszych

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Rząd planuje rozwój opieki nad osobami starszymi. Wyższe środki na płace w opiece długoterminowej - to priorytety Ministerstwa Zdrowia. Z kolei resort rodziny pracuje nad Strategią Usług Społecznych, w której stawia na nowe usługi w domach pomocy społecznej, ale też wsparcie starszych osób w środowisku lokalnym. W marcu strategia będzie przyjęta, a pierwsze projekty ustaw mają być w czerwcu.

14.01.2022

Wycena domowej wentylacji mechanicznej jest przeszacowana i musi być obniżona

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Zdaniem wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego wycena świadczenia domowej wentylacji mechanicznej jest za wysoka. Niższe wyceny miały wejść od 1 stycznia br., jednak ze względu na protest Ogólnopolskiego Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej tak się nie stało.

13.01.2022

Bezpłatny transport pacjenta do domu po zakończeniu leczenia

Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Bezpłatny transport po wypisie ze szpitala do miejsca zamieszkania przysługuje tylko pacjentowi z dysfunkcję narządu ruchu uniemożliwiającą mu korzystanie z transportu publicznego. W określonych przypadkach na zlecenie lekarza przysługuje pacjentowi transport finansowany przez szpital w 40 proc. Resztę trzeba dopłacić.

12.01.2022

Prezes NFZ: Nowe wyceny nie ograniczą liczby testów na Covid-19

Finansowanie zdrowia Koronawirus

Nie wydaje się, by obniżka od 1 stycznia wyceny testów PCR na koronawirusa zagrażała płynności realizacji świadczeń - ocenił w sobotę prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak. To reakcja na doniesienia, że po obniżeniu do początku roku wycen ich wykonywanie będzie nieopłacalne, bo nie uwzględniono kosztów pracy, utylizacji materiału zakaźnego i zużywalnego sprzętu.

08.01.2022

Wiceminister Bromber na czele zespołu do spraw rozwoju medycyny laboratoryjnej

Finansowanie zdrowia Zarządzanie

Ministerstwo Zdrowia zadecydowało o wprowadzeniu zmian w składzie zespołu do spraw opracowania projektu strategii rozwoju medycyny laboratoryjnej. Od 4 stycznia br. na czele tego zespołu stanął wiceminister zdrowia Piotr Bromber. Zmienił się też wiceprzewodniczący zespołu.

07.01.2022

Reforma w szpitalach - pierwsza kategoryzacja w 2023 roku, zmiany w zasadach kwalifikacji do sieci

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zarządzanie

Dziś uruchamiamy sztandarową reformę szpitalnictwa - zapowiedział w czwartek Adam Niedzielski, minister zdrowia. Jego zdaniem to będzie konstytucja dla szpitali, która na lata określi zasady ich funkcjonowania. Chodzi o projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. Jak już zapowiadali przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, pojawi się podział placówek na cztery kategorie, od A do D, zależnie od kondycji finansowej.

30.12.2021

Jędrzejczak: Nie można reformować ochrony zdrowia od jednych do drugich wyborów

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zarządzanie

Skutecznej reformy systemu opieki zdrowotnej nie przeprowadzi samodzielnie żaden minister zdrowia. Wymaga to bowiem współpracy wielu resortów, a praktycznie całego rządu. Niezbędny jest też lider przedsięwzięcia uwiarygodniający powodzenie reform – uważa dr Mariusz Jędrzejczak, były dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Zgierzu. A minister Adam Niedzielski ogłosił właśnie swoją reformę szpitali.

30.12.2021

Nie ma sztywnej normy, ale SOR ma szybko udzielać pomocy

Finansowanie zdrowia

Przepisy nie określają maksymalnego czasu, w jakim pacjent na ma otrzymać pomoc na szpitalnym oddziale ratunkowym, a w czasie pandemii ten czas się wydłuża. Przepisy mówią, że niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej pacjentowi z urazem albo osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego udziela się niezwłocznie udziela. Z całokształtu uregulowań wynika, że taka hospitalizacja nie powinna przekraczać doby.

30.12.2021

Systemy informatyczne dla szpitali - UOKiK podejrzewa zmowę przetargową

Zamówienia publiczne Finansowanie zdrowia

Pracownicy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w asyście policji przeprowadzili przeszukania w siedzibach trzech przedsiębiorców: Asseco Poland,  Comarch Healthcare oraz Bestprojects dostarczających do szpitali systemy informatyczne. UOKiK podejrzewa bowiem, że doszło do zmowy przetargowej i nielegalnego podziału rynku.

29.12.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski