Wycena świadczeń nie zadowala przychodni, a części pieniędzy nie dostaną wcale

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Pewna część pieniędzy na podwyżki wynagrodzeń w ochronie zdrowia dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) przepadnie, bo Narodowy Fundusz Zdrowia ulokował je w świadczeniach, których przychodnie obecnie nie wykonują, związanych z COVID-19. To jednak tylko czubek góry lodowej. Lekarze zwracają uwagę, że wycena świadczeń dla POZ nie uwzględnia - w odróżnieniu od innych świadczeń - inflacji w 2023 r.

19.07.2022

Lekarze na urlopach to nowa siła wyższa – kontrowersyjne zamknięcie oddziału

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Planowanie lekarskich urlopów to kwestia zarządzania, nawet w sytuacji nasilających się latem braków kadrowych.Tymczasem oddział pediatryczny szpitala we Włodawie będzie zamknięty przez cały lipiec, ze względu m.in. na urlopy lekarzy specjalistów. Dyrekcja placówki tłumaczyła wniosek o zawieszenie działalności "siłą wyższą", a wojewoda taką argumentację przyjął.

12.07.2022

NFZ wydał w 2021 r. na Covid 23,7 mld złotych i zaoszczędził

Finansowanie zdrowia

W ubiegłym roku Narodowy Fundusz Zdrowia najwięcej pieniędzy, bo 13 miliardów złotych, z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczył na finansowanie świadczeń. Niebagatelną sumę 7,5 miliarda złotych pochłonęły natomiast dodatki covidowe dla lekarzy i pielęgniarek oraz jednorazowe świadczenia dla personelu niemedycznego – wynika ze sprawozdania z działalności NFZ w 2021 r.

08.07.2022

NFZ znalazł pieniądze na podwyżki płac w podatku cukrowym

Finansowanie zdrowia

Wpływy z opłat ze sprzedaży słodkich napojów i alkoholu w butelkach do 300 ml, czyli tzw. małpek, są ponad dwa razy wyższe niż szacowane i wyniosą 2,1 mld zł. To kwota w budżecie NFZ na 2022 r. wystarczająca, by zapewnić szeroki dostęp do terapii i świadczeń chorym na cukrzycę. Jednak nadwyżka nie zostanie wydana bezpośrednio na ten cel. Pokryje bowiem część wydatków na podwyżki płac minimalnych w ochronie zdrowia.

07.07.2022

Po pandemii NFZ ma nadwyżkę, a dług zdrowotny rośnie

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Zamykają się kolejne poradnie specjalistyczne i oddziały szpitalne, co tylko potęguje problemy z dostępem pacjentów do świadczeń. O 2 mln mniej osób skorzystało z leczenia w szpitalu, a 1,5 mln mniej ze świadczeń specjalistycznych w porównaniu do czasu sprzed pandemii – wynika ze sprawozdania z działalności NFZ w 2021 r., do którego dotarło Prawo.pl. Jednocześnie budżet Funduszu jest w dobrej kondycji.

06.07.2022

Trwa wyścig, by podwyżki w ochronie zdrowia były na czas

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Nowe, wyższe stawki minimalne wynagrodzeń w ochronie zdrowia obowiązują od 1 lipca. Może być jednak problem z wypłatą podwyżek na początku sierpnia. Wszystko zależy od tego, jak szybko zostaną podniesione wyceny świadczeń, bo to z nich mają być finansowane podwyżki. I od tego, kiedy NFZ podpisze aneksy do umów. To skomplikowany proces, a czasu zostało niewiele.

01.07.2022

2,6 tys. złotych średnio kosztowało leczenie jednego pacjenta w 2021 r.

Pacjent Finansowanie zdrowia

Aż 80 proc. budżetu na świadczenia i leki Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) zostało przeznaczone na potrzeby zdrowotne 20 proc. pacjentów - wynika z danych za 2021 r. W ciągu pięciu lat średni koszt leczenia pacjenta wzrósł o 400 złotych i wyniósł w ubiegłym roku 2,6 tys. zł. W sumie na leczenie pacjentów: świadczenia i leki, wydaliśmy 83 mld zł.

30.06.2022

Powiaty chcą przekształcenia szpitali w lokalne centra zdrowia

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Model centrum, który chcielibyśmy wprowadzić, pełniłyby rolę koordynatora opieki zdrowotnej. Wokół niego koncentrowałyby się podstawowe usługi dostosowane do lokalnych potrzeb i możliwości. Dzięki temu nie dochodziłoby np. do tego, że pacjent ze skierowaniem od lekarza rodzinnego, jest diagnozowany dopiero, gdy trafia do szpitala - zauważa Bernadeta Skóbel, kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich.

30.06.2022

NFZ podniesie wycenę świadczeń, by sfinansować podwyżki w ochronie zdrowia

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Wzrost wynagrodzeń minimalnych w ochronie zdrowia zostanie sfinansowany przez podniesienie wyceny świadczeń. Taką decyzję podjęło Ministerstwo Zdrowia, o czym stronę samorządową poinformował wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. To oczekiwane rozwiązanie, które pozwoli na podniesienie wynagrodzeń także lekarzom i pielęgniarkom zatrudnionym na postawie umów cywilnoprawnych oraz pracownikom administracji.

29.06.2022

Wymogi dla SOR-ów rok później - ratownictwo medyczne na rozdrożu

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

W systemie ratownictwa brakuje lekarzy specjalistów, dlatego Ministerstwo Zdrowia kolejny raz obniża wymogi dla szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR). Problem jest jednak głębszy. Przygotowywane ad hoc rozwiązania zakładające, że ratownicy medyczni mają w kolejnych procedurach medycznych zastępować lekarzy, a ratowników medycznych przeszkoleni strażacy, wywołują niepokój w środowisku.

27.06.2022

Reforma płacy minimalnej w ochronie zdrowia na ostatnią chwilę

Prawo pracy Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Związki zawodowe chciałyby w porozumieniach płacowych zawieranych ze szpitalami gwarancji podwyżek, które mają obowiązywać już od 1 lipca. Dyrektorzy placówek są jednak ostrożni. Nie wiadomo wciąż, jaki będzie ostateczny kształt przepisów podnoszących minimalne pensje w ochronie zdrowia. Sygnalizują też problem ze sfinansowaniem oczekiwanego wzrostu uposażeń osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

22.06.2022

Zapaść w chirurgii przez niskie zarobki i złe warunki pracy

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Aż 60 proc. chirurgów ma ponad 50 lat, średnia wieku w tej specjalizacji to 59 lat. A młodzi nie garną się do niej, bo odstraszają niskie płace na etacie, brak możliwości dorobienia, zła atmosfera pracy, ale także strach przed pozwem pacjenta. Czasu na zapewnienie wymiany pokoleniowej jest coraz mniej. Jeśli rząd nic nie zrobi, oddziały chirurgiczne będą znikać z mapy Polski.

22.06.2022

Ministerstwo Zdrowia będzie reformować podstawową opiekę zdrowotną

Pacjent Finansowanie zdrowia

Korekty w podstawowej opiece zdrowotnej będą dotyczyły sposobu finansowania programów profilaktycznych i poszerzenia zakresu badań diagnostycznych. Lekarze POZ będą otrzymywali dodatkowe finansowanie, jeśli pacjenci będą korzystali z badań profilaktycznych. Pacjenci chorzy przewlekle m.in. na cukrzycę mieliby być w większym stopniu prowadzeni na poziomie POZ.  

20.06.2022

Lokalne centra zdrowia mogą już kompleksowo organizować opiekę medyczną

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Związek Powiatów Polskich w ramach projektowanej przez rząd reformy szpitali proponuje wprowadzenie Powiatowego Systemu Ochrony Zdrowia ze szpitalem w roli lokalnego centrum zdrowia. Tyle że jak zauważają eksperci, niektóre z proponowanych rozwiązań już są, np. szpitale mogą oferować i koordynować podstawową opiekę zdrowotną. I są już w kraju przykłady stosowania takich rozwiązań.

17.06.2022

To państwo, a nie pracodawcy, powinno finansować dni wolne krwiodawców

Prawo pracy Finansowanie zdrowia

Firmy nie mają co liczyć na zmianę zasad finansowania wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy pracownika będącego krwiodawcą. Resort rodziny i polityki społecznej uważa, że niemożliwe jest zarówno dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy wypłacanego przez pracodawcę wynagrodzenia krwiodawcy, jak i odpowiednie obniżenie przedsiębiorcom obowiązkowych składek na ZUS.

15.06.2022

Ustawa o ochronie ludności wzmocni ratownictwo medyczne

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Więcej etatów w Centrach Ratownictwa Medycznego, w każdej gminie karetka, obowiązkowe kursy pierwszej pomocy dla młodzieży ze szkół średnich prowadzone przez licencjonowanych ratowników medycznych. Takie zmiany ma wprowadzić ustawa o ochronie ludności, którą dziś zapowiedzieli wicepremier Jarosław Kaczyński oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

14.06.2022

SN rozstrzygnie, jak wyegzekwować koszty postępowania po orzeczeniu w sprawie błędu medycznego

Administracja publiczna Finansowanie zdrowia

Takiego problemu jeszcze nie rozstrzygał Sąd Najwyższy. Chodzi o wyegzekwowanie kosztów postępowania przed Wojewódzką Komisją do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Sąd pierwszej instancji oddalił wniosek, ale problem nie został rozwiązany. Teraz Izba Cywilna Sądu Najwyższego ma się zająć tą interdyscyplinarną kwestią i wydać uchwałę.

14.06.2022

Szczepaniak: Centralna regulacja wzrostu płac w ochronie zdrowia bardzo kontrowersyjna

Prawo pracy Finansowanie zdrowia

Ustalanie wynagrodzeń przez dyrektora placówki medycznej jest jednym z podstawowych narzędzi zarządzania. Nie da się odgórnie regulować płac ze względu na inną specyfikę każdej placówki ochrony zdrowia i lokalny rynek pracy - uważa Stanisław Szczepaniak, zastępca dyrektora ds. ekonomicznych w Szpitalu Klinicznym im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

14.06.2022

Reforma szpitali ruszy mimo krytyki, by nie zablokować funduszy z KPO

Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego negatywnie oceniła projekt ustawy mającej zreformować i zrestrukturyzować szpitale, bo godzi w samodzielność powiatów i miast. Samorządy, ale nie tylko, zwracają uwagę, że projekt dotyczy tylko szpitali, a reformować trzeba cały system. Jeśli jednak nie zostanie uchwalona w tym roku, Polska straci fundusze z KPO. Dlatego szpitale będą kategoryzowane, choć dopiero w 2024 roku. Wcześniej będzie pilotaż.

13.06.2022

Agencja zbierze dane o zarobkach lekarzy, ale nie wiadomo, czy wszystkich

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Wrócił spór o obowiązek raportowania o wysokości wynagrodzeń personelu medycznego. Rządowa agencja, zgodnie ze znowelizowaną przez Sejm ustawą, ma zbierać szczegółowe informacje o wynagrodzeniach pracowników ochrony zdrowia. Senat natomiast chce wyłączenia danych o zarobkach osób świadczących usługi na podstawie umowy cywilno-prawnej i podwykonawców.

10.06.2022