Dodatkowe pieniądze na ratownictwo medyczne nie zażegnają kryzysu

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Ministerstwo Zdrowia chce opanować kryzys państwowego systemu ratownictwa medycznego, podwyższając wycenę tzw. dobokaretki o ponad tysiąc złotych. Tyle, że te pieniądze nie będą "znaczone", i nie muszą trafić do portfeli ratowników, a poza tym ci nie chcą już pracować po 300 godzin na kontraktach. W efekcie planu Adama Niedzielskiego karetki wcale nie muszą zapełnić się ratownikami.

09.09.2021

750 mln zł dodatkowo dla szpitali i 450 mln dla przychodni specjalistycznych

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Minister zdrowia Adam Niedzielski, w środę w Karpaczu na XXX Forum Ekonomicznym zapowiedział, że chce przeznaczyć dodatkowo ponad 1,2 mld zł na leczenie szpitalne i ambulatoryjne. Wyceny mają wzrosnąć o 7 punktów procentowych. To oznacza, że budżet NFZ z planowanych 105,4 mld zł powinien wzrosnąć do 107,6 mld zł.

08.09.2021

Niższa składka zdrowotna, mniejsze wpływy do NFZ

Finansowanie zdrowia Polski Ład

Ministerstwo Finansów koryguje założenia podatkowe Polskiego Ładu. Zmieni się wysokość składki zdrowotnej dla firm, które rozliczają się w sposób uproszczony, czyli dla tych które wybrały podatek liniowy 19 proc. albo ryczałt lub kartę podatkową. To zaś oznacza, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie zyska tyle na nowej składce, co planowano.

08.09.2021

Ratownictwo Medyczne dostanie dodatkowo 62 miliony złotych

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Łącznie tylko w tym roku dofinansujemy system Państwowego Ratownictwa Medycznego dodatkowo 62 milionami złotych – powiedział we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski na XXX Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Zlecił też Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji przeprowadzenie nowej wyceny tzw. cenę dobokaretki, by ratownicy na kontraktach mogli więcej zarabiać.

07.09.2021

Premier: Trwają rozmowy o finansach w ochronie zdrowia

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Premier Mateusz Morawiecki nie zadeklarował, że spotka się z pracownikami ochrony zdrowia, którzy 11 września będą protestować w Warszawie. Zaznaczył, że rozmowy o finansach prowadzone są w Radzie Dialogu Społecznego. Uczestniczą w nich przedstawiciele ministerstwa zdrowia, w tym minister oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

06.09.2021

Prezydent gotów mediować w sporze o płace w służbie zdrowia

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Apeluję do pracowników służby zdrowia, żeby nie odchodzili od pacjentów i o to, żebyśmy usiedli do stołu i porozmawiali - oświadczyła w niedzielę minister w Kancelarii Prezydenta RP Bogna Janke. I zaproponowała spotkanie w tej sprawie w Pałacu Prezydenckim. Apelowała jednak o branie pod uwagę możliwości finansowych państwa.

05.09.2021

Szpitale można likwidować, ale trzeba dać coś w zamian

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zarządzanie

Adam Niedzielski, minister zdrowia, twierdzi, że jest absolutnie przeciwny likwidacji szpitali. Tak odniósł się do wypowiedzi Tomasza Grodzkiego, lekarza i marszałka Senatu, według którego w Polsce wystarczy 140 placówek. Tyle, że planowane przez rząd reformy zmierzają właśnie do likwidacji części placówek i oddania wielu z nich w zarządzanie szpitalom klinicznym - bez zagwarantowania, że pacjenci dostaną lepszą opiekę ambulatoryjną.

02.09.2021

Powiat zapłaci, jeśli apteka ma działać późno w nocy

Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Zniesienie obowiązku całodobowych dyżurów aptek zakłada projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego. W zamian w porze nocnej apteki mają dyżurować w godzinach 21.00 - 23.00, a w dni wolne od pracy do 18.00. Za te dyżury zapłaci NFZ. Jeśli powiat uzna, że apteka ma działać dłużej, będzie musiał zapłacić. Samorządy protestują, bo uważają, że zapewnienie dostępności aptek nie powinno należeć do ich zadań.

01.09.2021

NIK: Szpitale powinny zwiększyć zakupy bezpiecznego sprzętu i lepiej chronić personel

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak szpitale są przygotowane do identyfikacji i minimalizowania ryzyka wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń, takich jak zranienia i napromieniowanie. Z danych dostępnych w publikacjach naukowych wynika bowiem, że każdego dnia dochodzi do ok. 100 zranień wśród pracowników ochrony zdrowia w związku z używaniem przez nich sprzętu medycznego.

31.08.2021

Młodzi lekarze nie chcą pracować po 300 godzin, a szpitalom brakuje kadr

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Sytuacja kadrowa w szpitalach pogarsza się z dnia na dzień. Dyrektorzy nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie z brakiem lekarzy. Młodzi nie chcą już pracować w nadgodzinach, bez umów o pracę. Zdaniem ekspertów konieczne jest zwiększenie wycen świadczeń, a także stworzenie programu zachęcającego medyków, którzy wyjechali lub chcą wyjechać za granicę, do pracy w kraju.

31.08.2021

Dni wolne dla krwiodawców uciążliwym obowiązkiem pracodawców

Prawo pracy Finansowanie zdrowia

Pracodawcy mają coraz większy problem z pracownikami, którzy przysługujące krwiodawcom dni wolne traktują jako sposób na wydłużenie weekendu. Prawnicy mówią już o potrzebie ograniczenia tego zjawiska. Najlepiej poprzez zmianę przepisów i wyraźne wskazanie, że dzień wolny jest udzielany pracownikowi za zgodą pracodawcy.

30.08.2021

NFZ pracuje nad finansowaniem opieki koordynowanej

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Nie tylko w Ministerstwie Zdrowia, ale także w Narodowym Funduszu Zdrowia, pracuje zespół nad koncepcją opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej. Jak ustaliło Prawo.pl, zgodnie z ustawowymi zapisami ruszy ona już 1 października, choć nie ma jeszcze szczegółów finansowania. Jest również szansa, że dodatkowe projekty będą finansowane z puli 4,5 mld euro przeznaczonej w Krajowym Planie Odbudowy na ochronę zdrowia.

30.08.2021

Miliardy z Funduszu Medycznego na inwestycje w szpitalach

Finansowanie zdrowia Zarządzanie

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że do 2029 roku do szpitali trafi 7 miliardów złotych z subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych. Te pieniądze mają być wydane na rozwój infrastruktury, ratownictwo medyczne i wymianę łóżek. Pierwsze konkursy mają być ogłoszone jeszcze do końca tego roku. Do rozdysponowania będzie 950 milionów złotych.

27.08.2021

Będzie protest - młodzi medycy rozstawią Białe Miasteczko

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Zwiększenie dostępności i rozładowanie kolejek poprzez realne wsparcie lekarzy asystentami medycznymi, wprowadzenie prawdziwego systemu no-fault oraz uczciwy system płac. To postulaty młodych lekarzy, którzy będą wraz z innymi zawodami medycznymi protestować 11 września. Porozumienie Rezydentów zaraz po demonstracji rozstawi też namioty wzorem Białego Miasteczka pielęgniarek z 2007 roku.

25.08.2021

Agencja prześwietli wycenę świadczeń stomatologicznych

Finansowanie zdrowia

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji chce ustalić, jak powinna wyglądać wycena świadczeń w stomatologii. Instytucja ta zwróciła się do placówek medycznych świadczących usługi stomatologiczne, by udostępniły dane dotyczące ich kosztów. Stomatologiczne świadczenia gwarantowane w katalogu świadczeń figurują z najniższą wyceną.

25.08.2021

Choroby rzadkie - centra eksperckie nie obsłużą tysięcy pacjentów

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Rząd w końcu, po 12 latach od zaleceń Unii przyjął Plan dla Chorób Rzadkich. Eksperci nie mają wątpliwości, że zawiera to co najważniejsze, by ponad 2 mln pacjentów mogło liczyć na lepszą opiekę. Wskazują jednak dwa ważne problemy - nie tylko ośrodki eksperckie powinny mieć prawo do robienia badań genetycznych, lekarze rodzinni i specjaliści muszą być szkoleni z diagnozowania takich chorób.

25.08.2021

NIK: System wyceny świadczeń opieki zdrowotnej był nieefektywny

Finansowanie zdrowia

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła realizację zadań przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w zakresie taryfikacji świadczeń oraz sporządzania oceny założeń do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej. System wyceny świadczeń był jednak nieefektywny, proces ich wyceny zbyt długi, a stopień realizacji planów taryfikacji niski.

24.08.2021

Gawrońska: Strategia Zdrowa Przyszłość dobrze zdefiniowana, ale bez rozwiązań na przyszłość

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

W przygotowanym przez rząd programie sytuacja systemu opieki zdrowotnej została rzetelnie przedstawiona, w pełni odzwierciedlając problemy, z którymi się borykamy. Nie wystarczy jednak monitorowanie zdarzeń niepożądanych, potrzebne jest ustalenie ich przyczyn i wyciąganie wniosków na przyszłość - mówi dr Anna Gawrońska, ekspert d/s ochrony zdrowia

24.08.2021

Agencja Badań Medycznych z większym finansowaniem z NFZ

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Prezydent podpisał kontrowersyjną nowelę ustawy o Agencji Badań Medycznych. Za jej sprawą ABM będzie finansować nie tylko badania kliniczne, ale także eksperymenty badawcze ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Przeciwko takiemu rozwiązaniu protestował Senat. Ponadto eksperci do oceny wniosków nie będą angażowani w drodze przetargu.

23.08.2021

Minister ogłosił nową listę leków refundowanych

Finansowanie zdrowia Farmacja

Ipilimumabum (stosowany w leczeniu czerniaka skóry lub błon śluzowych), Tisagenlecleucelum (stosowany w leczeniu chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną), Mercaptamini bitartras (stosowany w leczeniu chorych na wczesnodziecięcą postać cystynozy nefropatycznej) oraz Trientinum tetrahydrochloridum (stosowany w leczeniu pacjentów z chorobą Wilsona) - takie m.in. leki znalazły w nowej wersji listy leków refundowanych.

21.08.2021
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski